Praha: K rozhodnutí o epopeji neměl krumlovský úřad oprávnění

Praha / Moravský Krumlov – V prvním kole se budeme snažit najít smír, všechny další kroky budeme zvažovat až na základě výsledků jednání mezi Prahou a Moravským Krumlovem, prohlásili dnes zástupci hlavního města o dalším postupu ve sporu o Slovanskou epopej. Praha se ovšem bude každopádně domáhat zrušení rozhodnutí, kterým městský úřad v Krumlově zamezil nakládání s Muchovými obrazy. "Podle našeho hodnocení neměl městský úřad v Krumlově oprávnění vydat předmětné rozhodnutí podle paragrafu 5 občanského zákoníku. Jedná se skutečně o zneužití této instituce," tvrdí právní zástupce magistrátu Roman Felix.

„Existuje judikatura, která říká, že pokud by městský úřad jako správní orgán rozhodoval o věci, v níž existuje i jiný zájem, tak není oprávněn vydat takové rozhodnutí. Tento postup měl být řešen v rámci jiného správního orgánu, který není žádným způsobem zainteresován do toho, kde má být předmětná sbírka vystavována,“ domnívá se Felix.

Praha se proti rozhodnutí Moravského Krumlova odvolá. Musí tak učinit do 15 dnů od vydání zákazu, záležitostí se bude zabývat jihomoravský krajský úřad. Pokud by Praha s odvoláním neuspěla, je podle Felixe dalším možným krokem správní žaloba. Kromě toho zvažuje Praha žalobu o vydání věci nebo návrh na vydání předběžného opatření u Okresního soudu ve Znojmě.

Video Ondřej Pecha a Roman Felix k závěrum Rady hl. m. Prahy
video

Ondřej Pecha a Roman Felix k závěrum Rady hl. m. Prahy

Pokud nebude Praze umožněno obrazy přestěhovat a v plánovaném termínu vystavit ve Veletržním paláci, kde mělo být Muchovo dílo k vidění od září, chce se domáhat náhrady škody. „Hlavní město Praha jednoznačně podmínilo aplikaci jakýchkoli právních kroků výsledky jednání mezi představiteli obou měst,“ zdůrazňuje ale Felix.

Stejné podklady - různá rozhodnutí

Radní pro oblast kultury Ondřej Pecha uvedl, že Praha nicméně stále doufá, že úřad své rozhodnutí zruší a že se s Krumlovem dohodne na smíru. Proto také odesílá tajemníkovi úřadu dopis se svými argumenty. Zároveň s dopisem se ale hlavní město i proti rozhodnutí krumlovského úřadu odvolá. Podle právního zástupce magistrátu Romana Felixe je důvodem takového kroku především to, že Praha nepředpokládá, že by se do 15 dnů, které má na podání odvolání, mohla s Moravským Krumlovem dohodnout.

"Praha má opravdu pochopení…

0… pro vztah obyvatel Jihomoravského kraje k ojedinělému dílu Alfonse Muchy. Vážíme si toho, jakým způsobem se Krumlov o epopej staral. Snažíme se v prvním kole jednat smírnou cestou, píšeme dopis tajemníkovi úřadu Moravského Krumlova, který vydal to nešťastné rozhodnutí. Na základě našeho rozboru a dalších dokumentů žádáme, aby své stanovisko přehodnotil, což by byla nejkratší cesta k řešení celého sporu." /Ondřej Pecha/

Radní nadále označují Prahu jako vlastníka epopeje za nezpochybnitelnou. Podle slov Romana Felixe vlastnictví nebylo nikdy v minulosti zpochybněno u žádné instituce, která je oprávněna o něm rozhodovat. „Podán byl pouze návrh na předběžné opatření, který byl v červnu (Obvodním úřadem pro Prahu 1 – pozn. red.) pravomocně zamítnut. Tento návrh se opíral v podstatě o stejné důvody, na jejichž základě následně městský úřad v Krumlově rozhodl, jak rozhodl,“ podivuje se právník.

„Strašidelný“ zámek

Pecha dnes po zasedání pražských radní také připomněl, že Muchovo dílo, jehož cena se pohybuje v řádech sta milionů a kulturně je nezměřitelná, je vystaven v prostorách, které jsou zapsány na seznamu Národního památkového úřadu mezi nejohroženějšími kulturními památkami.

„Musíme rozlišovat dvě věci,“ namítá krumlovský starosta Jaroslav Mokrý. „Výstavní prostory v zámku jsou pečlivě udržovány od střechy až po sklep. Odhlížím od ostatních prostor, které jsou dvacet let neobydleny.“

Epopej je podle Prahy v krumlovském zámku navíc vystavena bez právního vztahu. „V tomto okamžiku neexistuje právní důvod pro to, aby byla epopej vystavována, neboť uplynutím lhůty zanikla smlouva o výpůjčce a neexistuje žádný titul pro to, proč by měl být soubor obrazů v Krumlově vystavován,“ potvrdil Roman Felix. Dodal ale, že jde o „striktně právní hodnocení“ a že právníci v žádném případě nechtějí do otázek, které byly řešeny v rámci jednání Rady hlavního města Prahy.

Mokrý: Pochybnosti se mají rozptýlit hned, jak vzniknou

V situaci kolem epopeje se dnes vyjádřil pro Českou televizi i krumlovský starosta Jaroslav Mokrý. „Mám příslib pana hejtmana Michala Haška, který je připraven zprostředkovat jednání pana primátora Béma se mnou, abychom si na úrovni samosprávy o věci promluvili,“ připomněl závěry úterního jednání Rady Jihomoravského kraje.

„Jsem v této záležitosti úplně mimo, protože je věcí správního orgánu, ale já jsem představitel samosprávy,“ odmítá spory mezi Prahou a Krumlovem blíže komentovat, dodává ovšem: „Jako občan jsem ale přesvědčen, že pokud někde vznikne pochybnost, tak všichni informovaní musí udělat všechno pro to, aby se tato pochybnost nerozšiřovala. Takže pokud tu byla pochybnost, že Praha není vlastníkem epopeje bez výhrad, bylo zapotřebí konat a nechovat se jako bezvýhradní vlastník až do rozhodnutí soudu.“