Slavný houslista Kremer sklidil v Českém Krumlově ovace vstoje

Český Krumlov - Hlasitými ovacemi vstoje skončil sobotní koncert jednoho z nejuznávanějších houslistů současnosti Gidona Kremera. V zámecké jízdárně v Českém Krumlově zahrál v doprovodu svého komorního souboru Kremerata Baltica. Hudebníci pocházející z Litvy, Lotyšska a Estonska se představili s transkripcemi děl Johanna Sebastiana Bacha, Roberta Schumanna a Ludwiga van Beethovena. Nadšené publikum nakonec zvedla ze sedadel známá Melodie v d moll od Astora Piazzolly a hravá píseň o současné hudební scéně, kterou si a cappella zazpívali členové orchestru.

Pro posluchače Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov si hudebníci připravili takzvanou Tetralogii z cyklu Umění instrumentace. Skládá se z několika Bachových kompozic, které upravili soudobí autoři. Zahrnuje transkripce Goldbergových variací od Bacha i jeho proslulé Preludium a fugu d moll, například od známého mladého ruského klavíristy Jevgenije Kissina.

Z tvorby Roberta Schumanna soubor provedl Violoncellový koncert a moll ve verzi pro housle a smyčcový orchestr a ve vlastní úpravě pak Smyčcový kvartet č. 14 od Ludwiga van Beethovena.

Video Reportáž Petra Šuleře
video

Reportáž Petra Šuleře