Recenze: Darknesses for Light - Czech Photography Today

Málokdo z Čechů se letos procházel po Ginze, aby zvědavě okukoval půvabný Bofillův narůžověle cihlový palác přední světové kosmetické firmy Shiseido. Protože jsem měl tu čest zhruba před dvaceti lety se s kulturním působením Shiseida potkat i v Praze (tehdy u nás působící videoartistka Keiko Sei pomohla vybrat titulní stránku tehdy mnou vedeného časopisu jako titul roku a já jsem zjistil, že Shiseido věnuje na popularizaci kultury značné částky i množství energie), vím, že jimi pořádané akce jsou vždy vlastně přitažlivé a věnují se bez výjimky kvalitnímu modernímu umění.

O to více si cením, když v jejich populární výstavní síni se dozví návštěvník něco o umělecké tvorbě ze vzdálených Čech. Je ovšem smutné, že se o výstavě, kterou připravili Vladimír Birgus a Yu Iseki , věnované současné české fotografii v běžném českém tisku čtenář nic nedozví. A přitom výstava měla značný úspěch, obzvláště porovnáme–li ho s českými, respektive pražskými poměry. Navštívilo ji více než 10 tisíc lidí, Shiseido k ní vydalo nejen samozřejmý plakát a pozvánky, ale také obsáhlý katalog. 

V rámci doprovodných programů přednášel Vladimír Birgus o české fotografii a jejích dějinách, Ivan Pinkava pak představil své dílo. Zájem diváků byl japonsky masivní – nepamatuji se, že by se přednášky protáhly až o devadesát minut… Všemu pomáhali brilantní ředitel českého centra, japanolog Petr Holý, velvyslanec Jaromír Novotný a perfektní vedení Shiseida.

Koho kurátoři divákům představili? Výběr byl v první řadě širokospektrální, obsahoval snad tu nejšíře pojatou škálu, zahrnující celý horizont české tvorby. To, co se při zamyšlení možná jeví jako trošku zmatečné, bylo v tomto případě domyšleným krokem. Divák tak měl možnost si vytvářet obraz, složený často i z dost protilehlých poloh.

Posuďte sami – Japonci viděli díla těchto autorů: Antonín Kratochvíl, Václav Jirásek, Michal Macků, Dita Pepe, Tereza Vlčková, Rudo Prekop, Tono Stano, Ivan Pinkava, Jindřich Štreit a Vladimír Birgus. Myslím si, že někdy takto svým způsobem skromná expozice udělá více než rozpačité účasti na hřmotných populisticko-politických nákladných akcích. Každý si dosaďte své.

kde: Shiseido Gallery Ginza, Shiseido Co, Tokyo, Japonsko; kdy: výstava se konala od 19. 6. do 8. 8.2010.

Darknesses for Light - Czech Photography Today
Darknesses for Light - Czech Photography Today
Více fotek
  • Darknesses for Light - Czech Photography Today zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1876/187536.jpg
  • Shiseido Gallery Ginza zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1876/187538.jpg
  • Darknesses for Light - Czech Photography Today zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1876/187535.jpg
  • Darknesses for Light - Czech Photography Today zdroj: JoVo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/19/1876/187537.jpg