Archeologické výzkumy potvrdily „obyčejnost“ Zlaté uličky

Praha – V těchto dnech končí archeologický výzkum ve Zlaté uličce, uzavřena pro turisty zůstane ale ještě do jara. Archeologové se do této části Pražského hradu dostali po téměř sedmdesáti letech v rámci výzkumu, který předchází samotné rekonstrukci uličky. Některé archeologické sondy končily až čtyři metry pod povrchem, na původní domky z konce 15. století sice nenarazily, složení nálezů ale potvrdilo, že obyvatelé Zlaté uličky patřili mezi nejchudší část hradních obyvatel.

Zlatá ulička vznikla po vybudování severního opevnění Hradu. Prostor severního parkánu byl využit ke stavbě skromných obydlí, která jsou dnes posledním zbytkem drobné zástavby Pražského hradu. Bydleli zde hradní střelci a hradní čeleď, nejspíše i zlatníci. „Slibovali jsme si pohled do života těch nejobyčejnějších lidí, co na Hradě bydleli, a to se nám potvrdilo,“ uvedl k obyvatelům Zlaté uličky Jan Frolík z Archeologického ústavu AV ČR. „Nálezy ukazují na běžnou domácnost, nic mimořádného, žádné bohatství, žádný luxus.“

Zlatá ulička tak archeology celkem ničím nepřekvapila. „Většinou se setkáváme s navážkami, které obsahují běžný odpadní materiál, především keramiku a kosti,“ potvrdil archeolog Josef Matiášek. Při výzkumu on a jeho spolupracovníci narazili ale i na zajímavé předměty – například i na zbytek skleněného pohárku, drobnou sošku a sluneční hodiny. „Soška pravděpodobně pochází ještě z vrcholného středověku, ovšem mohla být použita starší forma i v období renesance. Hodinky jsou renesanční,“ upřesnil Matiášek.

Video Reportáž Petra Sojky
video

Reportáž Petra Sojky

Ani čtyřmetrové sondy sice pod vrstvami zeminy neodkryly původní domky, vědcům se ale podařilo odhalit pozůstatky románské hradby z 12. století a domků zbouraných v 19. století. Na západním konci uličky byl naproti Bílé věži odhalen zaklenutý sklep takového domku s částečně dochovaným přístupovým schodištěm. Další kompletně dochovaný sklep byl prozkoumán u domu čp. 11. Ulička tak v některých částech šířkou nepřesahovala jeden metr.

Při průzkumu se archeologové dočkali ale i nepříjemných překvapení. K nim patřilo porušení archeologických terénů četnými výkopy pro inženýrské sítě převážně ve 2. polovině 20. století, které byly provedeny bez archeologické asistence.

Zlatá ulička je uzavřena od letošního května, nepřístupna má být zhruba jeden rok. Rekonstrukci za 40 milionů zaplatí Správa Pražského hradu. Opravit je nutné především zastaralou kanalizaci, která podle Hradu představuje riziko pro statiku celé uličky. Zásahu se dočkají i nosné konstrukce v některých domcích.