Obrazy z GASK nocují u seniorů

Kutná Hora - Galerie Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře přišla v rámci aktivit, které zpřístupňují umění široké veřejnosti, s originálním projektem. Vybraná umělecká díla instaluje na dvacet čtyři hodin do bytů seniorů z kutnohorského Domova Barbora. Díla jsou na rok stejně stará jako senioři, kteří si vybírají z depozitáře obrazy vytipované galerií. Návštěvníci tak nepřijdou do GASK, ale díla z GASK je „navštíví“ u nich doma. Cílem je především aktivizace starých lidí, kteří neopouštějí své domovy tak často.

Autorem projektu Místo v depozitáři aneb Depozitář je domovem seniorů pro obrazy. Domov seniorů je depozitářem pro lidi je šéf Lektorského centra Ondřej Horák. (Mimo jiné před pár měsíci v GASK také odstartoval stálou sbírku pro nevidomé, která v České republice dosud chyběla.)  

„Naším zájmem je v tomto případě obohatit čas seniorů, seznámit je s uměleckým dílem, ale také získat jejich zpětnou reakci. Ta je vlastně nejvýznamnější částí projektu,“ vysvětluje Horák. Celý průběh projektu zaznamenává na video umělkyně Eva Jiřička a později bude představen v rámci videoartové prezentace jako samostatné umělecké dílo.

„Senioři si vybrali místo, kam jsme jeden den ráno obrazy nainstalovali, po čtyřiadvaceti hodinách jsme je svěsili. Mluvili jsme s nimi o tom, jak se jim líbí, co jim připomínají, o jejich vlastních obrazech umístěných v prostoru a udělali jsme přednášku o těchto vybraných dílech z depozitáře,“ popisuje průběh projektu Horák.

Mezi „návštěvními“ díly byly například obrazy Kolotoč z roku 1929 od Karla Holana nebo Dívka s baretem z roku 1934 od Eduarda Stavinohy. Stěhování obrazů se bude do konce roku ještě několikrát opakovat.

GASK v sobotu 18. září zahajuje svou druhou galerijní sezonu, a to výstavou mapující to nejlepší z diplomových prací evropských uměleckých škol nazvanou Start Point, jež bude od deseti hodin otevřena po celý den zdarma veřejnosti. Do konce roku ještě představí rozsáhlou výstavu nejprodávanějšího umělce současnosti Damiena Hirsta a výstavu Alfonse Muchy.