Do Olomouce se po staletích vrátil vzácný obraz Trogera

Olomouc - Po více než 220 letech se do Olomouce vrátil vzácný obraz významného barokního mistra a rektora vídeňské Akademie Paula Trogera nazvaný Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem. Muzeum umění ho představí na výstavě Olomoucké baroko, kterou zahájí v prosinci. Obraz patřil společně s dalším dílem - obrazem Sv. Pavel na apoštolském sněmu v Jeruzalémě - ještě v roce 1784 ke skvostům výzdoby olomouckého kláštera Hradisko. Když císař Josef II. klášter zrušil a rozhodl o rozprodání jeho majetku, obě díla zmizela. Odborníci je našli až v roce 2008 v kostelíku svatého Václava v Račicích na Třebíčsku.

„Objevení obrazů bych přirovnal k nějakému senzačnímu nálezu ve 20. století, srovnatelným s nálezem neznámého díla Picassa,“ nadšeně komentoval nález kurátor výstavy Olomoucké baroko Ondřej Jakubec, vedoucí Uměleckohistorického oddělení Muzea umění Olomouc.

„Stav obou pláten byl velmi neuspokojivý. Jejich vystavení bylo podmíněno rozsáhlým restaurátorským zásahem. Vzhledem k jeho nákladnosti jsme museli pro restaurování vybrat jen jeden obraz. Zvolili jsme svatého Petra, protože je reprezentativní ukázkou Trogerova stylu,“ informoval Jakubec. Náklady na obnovu dosáhly bezmála 130 000 korun. Druhé z Trogerových rozměrných pláten zatím zůstává v církevním depozitáři.

Video Reportáž Martiny Vysloužilové
video

Reportáž Martiny Vysloužilové

Podle historičky umění Heleny Zápalkové vzbudil objev obou rozměrných pláten v odborných kruzích nadšení. „Jak se obrazy do Račic dostaly, nevíme, ale o jejich autorství není pochyb. Trogerův styl je totiž nezaměnitelný. Počínaje provedením detailů, jako jsou vousy, uši či ruce, přes využití stínů až po světelnou koncepci a působivost. Navíc se podařilo dohledat v muzeích v Rakousku a Německu jeho olejové skici, které byly předobrazem olomouckého obrazu svatého Petra,“ řekla.

Paul Troger

patří k nejvýznamnějším rakouským malířům pozdního baroka poloviny 18. století. „Jeho radikálně expresivní styl, který uplatnil například ve freskové výzdobě chrámů v Salzburgu, v Melku, v Brixenu, ale i na Moravě a v Uhrách, byl závazný nejen pro současníky, nýbrž i pro další generaci malířů a sochařů,“ uvedl Jakubec.

0

Výstava Olomoucké baroko se uskuteční od 2. prosince v Arcidiecézním muzeu Olomouc, Muzeu moderního umění a ve Vlastivědném muzeu.

Obraz Paula Trogera Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem (detail)
Obraz Paula Trogera Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem (detail)
Více fotek
  • Obraz Paula Trogera Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem (detail) autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1962/196113.jpg
  • Obraz Paula Trogera Sv. Petr při souboji se Šimonem Mágem (detail) autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1962/196114.jpg
  • Paul Troger - autoportrét, umělec ve 30 letech autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1962/196107.jpg