Záchrana historických budov v Plasích pokračuje

Plasy - Jeden z nejstarších klášterů v Česku, cisterciácký v Plasích na severním Plzeňsku, se má změnit v Centrum stavitelského dědictví. Projektu za 400 milionů korun už dal zelenou i ministr kultury Jiří Besser. Většinu nákladů na přeměnu areálu pokryjí dotace z Evropské unie. V plaském klášteře se loni vedle památkářů zabydleli také pracovníci Národního technického muzea, aby nevyužívané chátrající budovy proměnili v reprezentativní historické expozice.

„Národní technické muzeum má vlastně ve správě prelaturu, sýpku a hospodářské dvory a pivovar. Památkový ústav má ve správě konvent a budovu sodovkárny. Přímo pro potřeby Centra stavitelského dědictví byla vyčleněna budova pivovaru, kde bude depozitář a hospodářský dvůr, kde by měly být zážitkové dílny a podobně,“ upřesnil kastelán kláštera v Plasích Pavel Duchoň.

Klášter dostal dva správce a také mimořádnou šanci dočkat se za stovky milionů korun z Evropské unie důstojného využití. Obyvatelé Plas plánům ministerstva kultury zpočátku nevěřili a sepisovali petice. Po roce provozu je ale nový správce přesvědčil.

Video Z Plas informuje Mirka Vildová
video

Z Plas informuje Mirka Vildová

Z Plas informuje Mirka Vildová

studio6-24.9.10

Reportáž Mirky Vildové

„Před měsícem jsme získali stavební povolení pro areál pivovaru, kde by v brzké době měly začít stavební práce,“ informoval programový manažer Centra stavitelského dědictví v Plasích Pavel Kodera.

Další osud areálu byl ale až do dneška nejistý. Čekalo se na ortel nového šéfa resortu ministerstva kultury. Jiří Besser nechal všechny projekty na ministerstvu projít podrobným auditem. „Projekt trpí sice nějakými nedostatky, ale dají se označit jen za tzv. porodní bolesti. Takže věříme, že se na tom v zásadě nebude nic měnit,“ oznámil mluvčí ministerstva kultury Stanislav Brunclík.

Popis projektu Národního technického muzea

„Hlavním cílem projektu realizovaného v letech 2009–2014 je technicky rehabilitovat a optimálně využít národní kulturní památku, areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích (okres Plzeň-sever) a tím využít potenciálu tohoto významného kulturního dědictví. Cíle bude dosaženo realizací vzorové obnovy podstatné části této památky a jejím využitím pro poskytování odborných veřejných služeb v oblasti péče o nemovité kulturní dědictví – prezentace autentických předmětů historického stavitelství v rámci studijního depozitáře (referenční sbírky) a vytvoření podmínek pro řadu aktivit v oblasti popularizace stavitelského dědictví, primárního a dalšího vzdělávání, vědy a výzkumu. To vše pod záštitou nové odborné instituce – Centra stavitelského dědictví (CSD) jako součásti silného subjektu Národního technického muzea (NTM).“