Knihovny jsou pro všechny - nejen týden

Praha – Čtrnáctý ročník projektu Týden knihoven předznamenal už první říjnový den knihovnický happening v Turnově. Akce, do níž se přihlásilo na pět set knihoven v celé republice, naplno propukne dnes Velkým říjnovým společným čtením. Má být poctou Karlu Hynku Máchovi, jehož dvousté výročí narození si letos literatura připomíná. Projekt chce především přilákat čtenáře do knihoven, přestože nejnovější průzkum ukázal, že počet jejich návštěvníků neklesá.

Knihovny registrované i neregistrované čtenáře lákají na besedy se spisovateli, autorská čtení, čtecí maratony, výstavy, koncerty nebo i nocování v knihovně. Některá zařízení nabídnou novým čtenářům registraci zdarma a jiné zase dají šanci notorickým dlužníkům vrátit knihy bez placení pokut za prodlení. Součástí projektu bylo také vyhlášení Knihovny roku – letošní titul putoval do malé obce Petrůvky na Vysočině.

Síť knihoven je v České republice hustá a využívaná. Češi spolu s obyvateli pobaltských států a skandinávských států patří k nejpilnějším čtenářům v Evropě. Oproti roku 2007 poklesl ale počet těch, kteří si ročně koupí alespoň jednu knihu – ze 71 procent na méně než polovinu oslovených.

Video Začíná Týden knihoven
video

Začíná Týden knihoven

PŘEČTĚTE SI:

Mottem 14. ročníku je knihovna pro všechny. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnout atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající, píše se na stránkách Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, kde také zájemci najdou podrobnosti o programu.
Knihkupectví
Knihkupectví
Více fotek
  • Knihkupectví autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1415/141432.jpg
  • Projekt knihovny v Hradci Králové autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1971/197098.jpg
  • Knihovna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1959/195876.jpg