On-line z DOX: Jaroslav Anděl o Budoucnosti budoucnosti

Včera jsme o budoucnosti snili, dnes budoucnost sní o nás, zní motto výstavy Budoucnost budoucnosti v Centru současného umění DOX. Druhá přednáška, kterou Portál ČT24 zprostředkoval od 18:00 v přímém přenosu, z cyklu Ideje a umění z Centra DOX je doprovodným programem právě k této expozici. Přednášejícím byl umělecký ředitel Centra DOX Jaroslav Anděl. Záznam přednášky najdete v tomto článku i v archivu iVysílání.

Úslovíbudoucnost už není, co bývalase stalo součástí populární kultury, ale nad tím, co vlastně tento výrok znamená, se začínáme teprve zamýšlet. Posedlost budoucností byla hnací silou moderní kultury, avšak v pozdním modernismu a postmodernismu budoucnost přestala být ústředním tématem – její místo zaujaly otázky paměti a identity.

Premisou tohoto projektu je, že oddělování budoucnosti a minulosti je neudržitelné. Zdá se, že se nacházíme na prahu zásadní sociální a kulturní změny, která znovu nastoluje téma budoucnosti. Je to ale budoucnost (nebo budoucnosti) jiného druhu, budoucnost, která se neizoluje od minulosti a která klade důraz na udržitelný rozvoj a vzájemnou propojenost, nikoli na pokrok a růst bez omezení.

Video Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Prezentace výstavy Budoucnost budoucnosti
video

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Prezentace výstavy Budoucnost budoucnosti

Toto nové porozumění se již objevuje v postojích, jako je názor německého umělce Jochena Gerze, podle nějž „otázka budoucnosti, která je ústřední pro modernismus, je také otázkou minulosti“. Budoucnost v té či oné formě lze najít už v přítomnosti, nebo dokonce v minulosti – a často jsou to umělci, kteří tuto budoucnost rozpoznávají, předvídají nebo jí pomáhají na svět vytvářením nových forem a konceptů.

0Jaroslav Anděl – autor četných publikací a výstav moderního a současného umění doma i v zahraničí. Pracoval jako ředitel muzea, kurátor, konzultant a pedagog. Je autorem konceptu 12 hodin budoucnosti: maraton myšlenek, idejí, tezí  a kurátorem výstavy Budoucnost budoucnosti. V současné době zastává funkci uměleckého ředitele Centra současného umění DOX a je členem týmu XXX. výstavy Rady Evropy Critique and Crisis: Art in Europe since 1945, která bude putovat po evropských muzeích od 2010 do 2014. Žije v Praze a New Yorku.

Výstavu Budoucnost budoucnosti doprovodí 9. října i projekt 12 hodin budoucnosti: maraton myšlenek, idejí, tezí. Dvanáctihodinový maraton vystoupení čtyřiceti zástupců nejrůznějších oborů, reagujících na současné výzvy stojící před českou společností, budete moci, alespoň částečně, sledovat v přímém přenosu i na stránkách ČT24.