Oživit památky je náročný a drahý projekt

Litomyšl - Vracíme památky do života, to je společný projekt Evropské unie, Ministerstva kultury ČR a památkářů. Na konferenci v Litomyšli hledají její účastníci hlavně způsob, jak lze památky po opravě oživit a navrátit do života společnosti. Integrovaný operační program (IOP) je jedním z osmi tématických operačních programů, na jejichž základě lze čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Vybrané památkové objekty jsou v rámci IOP opraveny a naplněny novými činnostmi - kulturními, vzdělávacími a dalšími společensky prospěšnými programy, které umožní, aby provoz památek nadále nezatěžoval veřejné rozpočty.

Podpořené objekty vytvoří předlohy pro nakládání s jinými obdobnými památkami a zkvalitní tak využití potenciálu kulturního dědictví České republiky. Podle informací ministerstva kultury jde o unikátní program, který se podařilo vyjednat pouze České republice.

„Směřování kulturních památek musí dostat novou dimenzi. Nelze objekty jenom konzervovat a opravovat, je nutné jim dodat i smysluplnou činnost,“ upozornil ředitel NPÚ Pardubice Ladislav Kryl.

Video Reportáž Erika Knajfla
video

Reportáž Erika Knajfla

V rámci operačních programů by měla do roku 2015 ČR z evropských fondů vyčerpat na revitalizaci památek přes 5 miliard korun. „V oblasti kultury to je 16 projektů, které se takto revitalizují,“ řekla Lumíra Kafková, ředitelka odboru řízení operačních programů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která dále informovala, že dlouhodobý plán počítá s tím, že oživování památek bude pokračovat i po roce 2015.

Například zámek v Litomyšli je důkazem toho, že oživovat památky se vyplatí. Ročně tady totiž pořádají desítky konferencí, kulturních i vzdělávacích akcí. Přímo v areálu zámku dokonce vzniklo školicí středisko, ve kterém právě probíhá konference o plnohodnotném využití památek.

V roce 2009 byla dotace přidělena pěti projektům - Centrum stavitelského dědictví v Plasích (dotace 393 000 000 Kč), Zpřístupnění a nové využití NKP Vítkovice (dotace 500 000 000 Kč), Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá (dotace 500 000 000 Kč), Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy (dotace 345 836 000 Kč), Centrum  původních řemesel a unikátních technologií v Jindřichově Hradci (dotace 156 054 481 Kč).

Všechny uvedené projekty spojuje to, že pro kulturně vzdělávací služby aktuální v dnešní informační společnosti budou využity objekty, které byly po desítiletí nevyužívány, ale pouze odčerpávaly prostředky na zabezpečení a ostrahu.