Víte, co znamená balatka, parožné nebo zelená hlava?

Praha – Jazykovědci Ústavu pro jazyk český Akademie věd potěšili všechny, kteří se musejí nebo chtějí zabývat starými českými texty. Vědcům i veřejnosti dnes představili elektronickou lexikální databázi slovníku humanistické a barokní češtiny. Vzhledem k tomu, že takový slovník dosud neexistoval, jde o jedinou lexikální pomůcku pro studium písemných památek z let 1500 až 1780.

Základem databáze je kartotéka, kterou pořídil dnes již zesnulý jazykovědec Zdeněk Tyl. „Obsahovala více než půl milionu výpisků z textů 15. až 17. století a my jsme se rozhodli, že by bylo vhodné je zpřístupnit, proto jsme je převedli do elektronické databáze,“ vysvětlil vedoucí projektu Petr Nejedlý z Ústavu pro jazyk český.

Jazykovědci databázi doplňují o další položky. Po dokončení výzkumu by měla obsahovat přes tři čtvrtě milionu záznamů. V budoucnu by ji chtěli propojit s projekty, které existují na Univerzitě Karlově.

Video Rozhovor s Petrem Nejedlým
video

Rozhovor s Petrem Nejedlým

Při tvorbě databáze využívají jazykovědci nejen literárních památek. „Doklady jsou i z věcné literatury, tzn. z hospodářských příruček nebo listin administrativní povahy,“ doplnil Nejedlý. Databáze by se měla stát základem budoucího slovníku barokní a humanistické češtiny.

Texty v ní napsané jsou podle Nejedlého srozumitelné i dnešnímu čtenáři, skrývají ale i nástrahy pro správné pochopení. „Každá doba má svůj svět a tomu odpovídá i slovní zásoba. Pro badatele je zajímavé a zároveň riskantní, že slovo může být zdánlivě jasné a srozumitelné, ale ve skutečnosti má jiný význam,“ uvedl Nejedlý, v čem mimo jiné spočívá význam databáze.

Databáze humanistické a barokní češtiny
Databáze humanistické a barokní češtiny