Druhý díl Nebezpečných vztahů: Warhol a Cranach

Kutná Hora – Přiřadit k sobě dvě zcela odlišné věci a spojit zdánlivě nespojitelné se snaží výstavní cyklus Nebezpečné vztahy v Galerii Středočeského kraje. Nejnověji kurátoři umožňují návštěvníkům setkat se s běžně nepřístupnou dvojicí obrazů – slavným dílem krále pop artu Andyho Warhola s názvem Dvojitá zlatá Mona Lisa a Madonou s dítětem od německého renesančního malíře Lucase Cranacha. Zpřístupněny veřejnosti budou za přísných bezpečnostních podmínek do 28. února.

Podle pravidel Nebezpečných vztahů je každý z autorů zastoupen vždy jedním dílem, které má ovšem významné postavení v jeho tvorbě i v dějinách umění. „Jde o jakési volné vytváření asociací, zážitků při spojení těchto dvou obrazů, ať už formou dialogu, nebo konfrontace,“ vysvětlil ředitel GASK Jan Třeštík.

Nyní mohou lidé poprvé v Česku spatřit pohromadě dva vzácné obrazy, zapůjčené ze soukromých sbírek. Dvojitou zlatou Monu Lisu Andy Warhol vytvořil v roce 1980 poté, co viděl Da Vinciho originál na výstavě v Americe. Ikonické dílo převedl technikou sítotisku na plátno, pak nanášel kontury originální zlatou barvou. „Je to v podstatě taková syntéza všech Warholových prvků a přístupů. Motiv opakování, motiv práce s ikonou,“ doplnil Třeštík.

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Madona s dítětem od německého malíře Lucase Cranacha (1472-1553) pochází stejně jako Leonardova Mona Lisa z první dekády 16. století. Je ukázkou zaalpské renesanční malby, která se od italské odlišovala nejen jiným pojetím perspektivy, ale rovněž inklinací k drobnopisnému realistickému detailu. „Obraz dokumentuje kombinaci postupů, které jsou typické pro severskou malbu, s novými impulsy přicházejícími z Itálie,“ upozornil hlavní kurátor Ondřej Chrobák.

Dostat dva vzácné obrazy do Kutné Hory nebylo jednoduché, především kvůli transportu a pojištění - pojistná suma činí 200 milionů korun. Výstavu provází přísná bezpečnostní opatření. Pod dohledem kamery a ochranky si ji smí prohlédnout skupinky maximálně o pěti návštěvnících z metrové vzdálenosti.

Lucas Cranach / Madona s dítětem
Zdroj: GASK