Kuks opráší genia loci

Kuks - Jedinečný barokní areál v Kuksu v čele se zdejším hospitalem čeká rozsáhlá rekonstrukce. Dlouhodobě neuspokojivý stav, jenž je velmi limitující při využití potenciálu této lokality, stál za rozhodnutím ucházet se o zařazení projektu obnovy hospitalu do Integrovaného operačního programu pro období 2007-2014. Za symbol a název tohoto projektu bylo vybráno granátové jablko, znak bývalých správců hospitalu, milosrdných bratří, který je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození. Projekt by měl v příštích čtyřech letech proměnit tvář jedné z nejcennějších středoevropských památek.

Rekonstrukce Kuksu má být vzorovou obnovou národní kulturní památky. Čeká chátrající budovy i zahradu, kterou znehodnotily úpravy v průběhu 20. století. Za podpory Evropské unie vznikne v někdejším Šporkově hospitalu pro vojenské vysloužilce moderní výukové centrum. „Já to chápu jako areál s výrazným geniem loci, s výraznou atmosférou, která by touto obnovou neměla být popřena,“ vyzdvihuje význam areálu v Kuksu Martin Pour, architekt a autor ideového návrhu.

Kritici ale projektu vyčítají, že do obnovy nejsou zahrnuty také další vzácné památky v těsné blízkosti Kuksu, především takzvaný Betlém s unikátním souborem soch Matyáše Bernarda Brauna. „Musím říci, že Betlém se dočká úprav, ale máme jen omezené finanční možnosti, takže ty úpravy budou v rozsahu, co si můžeme dovolit,“ vysvětluje ředitel odborného pracoviště NPÚ v Jaroměři Oldřich Pešek.

Video Reportáž Václava Svobody
video

Reportáž Václava Svobody

Revitalizace bude částečně financována z přispění dotací z fondů Evropské unie. Do konce letošního roku by měla být dokončena projektová dokumentace, vlastní stavební práce začnou v roce 2011. Možnost prohlídek areálu pro turisty obnova nenaruší. Granátové jablko si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku. Obnova hospitalu vyjde na více než 440 milionů korun a měla by být hotová v roce 2014.


Vesnice Kuks je známá především částečně zachovalými barokními lázněmi a hospitalem z přelomu 17. a 18. století, jejichž rozsáhlou sochařskou výzdobu realizoval Matyáš Bernard Braun. Právě galerie soch Ctností a Neřestí je největší pozoruhodností hospitalu. Lázně nechal vybudovat majitel zdejšího panství František Antonín Špork v letech 1692–1695. Ve své době se jednalo o jedny z nejvýstavnějších lázní v Evropě. Už za života hraběte Šporka ale význam lázní postupně upadal a po jeho smrti díky nezájmu dědiců lázně postupně chátraly. Byly postiženy povodněmi, požáry i válečnými událostmi. Spolu s hospitalem se na pravé straně Labe dochoval kostel Nejsvětější Trojice s kryptou, postavený v letech 1707–1712 podle projektu italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Hospital dal vystavět hrabě Špork pro vojenské vysloužilce ze svých panství.