Ksandr: Řídit muzeum nebude procházka růžovým sadem

Praha - Ministr kultury Jiří Besser jmenoval Karla Ksandra, bývalého náměstka šéfa Národního muzea, novým ředitelem Národního technického muzea (NTM). Do funkce nastoupí 1. prosince. Místo ředitele muzea se uvolnilo už v druhé polovině srpna, kdy ministr kultury z této funkce odvolal Horymíra Kubíčka. „Vím, že mě nečeká procházka růžovým sadem. Mým prvním krokem bude, že se někde na dva dny zavřu, prostuduji všechny audity a budu hledat cestu, jak z toho ven,“ uvedl po jmenování Ksandr.

Výběrové řízení na šéfa NTM na začátku listopadu nepřineslo jednoznačného vítěze. V předposledním kole se rozhodovalo mezi Ksandrem, právníkem Karlem Kosem a architektem Michalem Crkvou. Ministr nakonec volil mezi Crkvou, kterého považoval za dobrého ekonoma, a Ksandrem, který má zkušenosti s muzejnictvím.

V technickém muzeu už před pěti lety působil v pozici náměstka, což nepovažuje za nevýhodu, ale ani za výhodu. „Usnadňuje mi to práci v tom, že technické muzeum poměrně dobře znám, znám jeho chod i strukturu jeho sbírek. Ne všichni pracovníci z toho mohou mít radost,“ domnívá se.

Tajností není, že připravuje zásadní organizační změnu, která je zatím jen na papíře. „Musí projít diskusí s odbornými pracovníky muzea a s vědeckou radou, kterou ustanovím krátce po svém nástupu,“ dodal Ksandr.

Jednou z priorit je znovuotevření muzea. Právě termín zpřístupnění budovy veřejnosti - a také postoj k projektu v Plasích, kde vzniká centrum stavitelského dědictví - byl podle Bessera rozhodujícím faktorem pro konečné rozhodnutí o kandidátovi. Podle ministra by se návštěvníci mohli do muzea po čtyřleté rekonstrukci podívat už v prvních dvou měsících příštího roku.

Ksandr upozorňuje, že nepůjde o jednorázovou akci. Dokončené expozice hodlá otevřít postupně. „Je to i v tradici českého muzejnictví. Nejlepším příkladem je budova Národního muzea, otevřená v květnu roku 1891 pouze s jednou expozicí. Ostatní přibývaly v průběhu doby,“ vysvětlil. Za důležité považuje nalákat na Letnou návštěvníky, když během dlouholeté rekonstrukce zmizela tato instituce z muzejního nebe.

0Ksandr působil do letošního léta jako náměstek Národního muzea pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost. V současné době zastává pozici hlavního konzervátora muzea. Podle informací uvedených na webových stránkách muzea vystudoval dějiny umění na Karlově univerzitě. Zaměřuje se především na dějiny architektury a památkové péče, v minulosti se podílel na výzkumných úkolech v této oblasti, je autorem scénářů několika výstav a článků v odborných publikacích.

Ksandr ve funkci nahradí bývalého ředitele Horymíra Kubíčka, na něhož ministerstvo podalo na základě výsledků auditu trestní oznámení. Podobně postihlo i jeho ekonomického náměstka Oldřicha Rambouska. Audit, který si ministerstvo zadalo, totiž odhalil nesrovnalosti v rozpočtu instituce, záměrné upravování pracovních smluv v neprospěch státu a také sporné užívání služebního bytu.