Jubilanti Hollaru, Hollar jubilantům

Praha - Každý první měsíc roku patří v Galerii HOLLAR výstavě, na níž se připomínají v náznakovém ohlédnutí za svým dosavadním dílem ti členové Sdružení, kteří právě mají kulaté či půlkulaté životní výročí. Jubilanti sami mají příležitost k malé bilanci a k reflexi své práce, k zastavení. Kolegové hollaristé, příznivci, milovníci i znalci umění mají po čtyři týdny příležitost těšit se s díly svých oblíbenců, nebo se opětovně či poprvé konfrontovat s těmi autory, k jejichž poetice a rukopisu si hledají cestu. Letošní výstava je patnáctá v řadě, takže tento program Hollaru má taky své malé jubileum.

„Letos máme 21 jubilantů, takže na výstavě jsou zastoupeni i ti, kteří patří ke generaci meziválečné, a zastavíme to u padesátníků. Mladší si tedy musejí ještě počkat. Expozice vzniká tak, že si výtvarníci sami vyberou to, co chtějí, aby je prezentovalo, a jejich výběr zkoriguje kurátor, s ohledem na vizuální vyznění a prostorové možnosti galerie. Výstava tedy přináší jak širokou škálu autorů, tak pochopitelně i stylů a výtvarných technik, od těch nejtradičnějších jako je linoryt, přes lepty až po sítotisk a počítačovou grafiku,“ řekl v rozhovoru pro ČT24 kurátor výstavy Bohuslav Holý.

„Sdružení Hollar má ambici sdružovat opravdu kvalitní umělce, u nichž grafika hraje podstatnou roli. Poetiku ani obsah Hollar nijak neomezuje. O členství zájemců se rozhoduje na valné hromadě,“ doplnil informace kurátor.

Galerie české grafiky s tradicí od r. 1917

0Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, kterému galerie patří, bylo založeno v roce 1917. Sdružení si dalo do štítu jméno nejslavnějšího rytce Václava Hollara (1607-1677). Zakládající členové byli převážně žáci Maxe Švabinského, který od r. 1910 vedl speciální ateliér grafiky na pražské Akademii výtvarných umění. Od založení až do dnešního dne jsou za členy přijímáni profesionální tvůrci na základě nejvyšších uměleckých kritérií. Činnost SČUG HOLLAR byla komunistickým režimem od roku 1972 do roku 1989 zakázána, po listopadu 1989 byla obnovena.

0

V uplynulých desetiletích patřila mezi členy Hollaru i některá velká jména českého umění jako např. Max Švabinský, Vojtěch Preissig, František Kupka, František Bílek, T.F. Šimon, František Kobliha, Emil Filla, Josef Lada, Jan Zrzavý, Josef Šíma, Bohuslav Reynek, František Tichý, Vladimír Silovský, Karel Svolinský, Cyril Bouda, František Gross, Kamil Lhoták, Zdeněk Sklenář, Jiří Trnka, Jiří John, Zdenek Seydl.

Dnešní SČUG HOLLAR má 160 členů, z toho 134 grafiků, 11 teoretiků a 15 tiskařů a činných členů. Galerie HOLLAR představuje díla svých členů na pravidelných výstavách jednotlivců i kolektivů. Bohatý výběr současné grafické tvorby je k nahlédnutí v depozitáři galerie.

0

V prodeji je bohatá nabídka grafických listů od všech členů SČUG HOLLAR, jakož i monografických publikací.

Tomáš Bím / Sopka
Tomáš Bím / Sopka
Více fotek
  • Tomáš Bím / Sopka zdroj: Art Gallery http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2223/222211.jpg
  • Jiří Anderle autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/76/7596.jpg
  • Galerie Hollar autor: Ondřej Tichota, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/316/31599.jpg
  • Anna Khunová / dílo zdroj: Art Gallery http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2223/222216.jpg
  • Hana Čápová / Deathcomes zdroj: Godot Art Gallery http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/23/2223/222213.jpg