Vypovídající akvarely Tomáše Císařovského

Praha - Nejnovější oleje a akvarely malíře Tomáše Císařovského vystavuje Galerie Václava Špály. Výstava je nazvaná „Kam až“ podle titulního obrazu, na kterém jsou s postavy bité muži s obušky. Malba se vztahuje k demonstracím na Národní třídě na sklonku 80. let, přitom ale vypovídá i o dnešní době a obecně o násilí, řekl kurátor Pavel Lagner. Součástí výstavy jsou také dvoumetrové akvarely polynéské krajiny, která malíře inspirovala při jeho loňské třítýdenní exotické cestě.

„Císařovský používá jasné barvy navozující dojem veselosti a rozjásanosti, spojuje je ale s obsahem často temným, čímž vytváří napětí lákající pozornost diváka. Figurální oleje jsou Tomášovou reflexí politiky a společenské situace, malíř je velmi citlivý na události kolem sebe a reflektuje je až lyrizující formou,“ uvedl Lagner. Týká se to především figurálních maleb, které poslední dobou Císařovský doplňuje i motivy zvířat.

Výstava využívá specifické prostory Špálovky rozdělené do tří pater. V suterénu jsou obrazy, které svými náměty odkazují do říše podvědomí, v přízemí jsou věci inspirované dnešní realitou a nahoře malby dotýkající se představy ráje a blaženosti.

Video Reportáž Petra Viziny
video

Reportáž Petra Viziny

Ve spodní části galerie tak lze spatřit třeba olej na plátně nazvaný Moderní doba, kde obnažené lidské figury plavou v prostoru spolu s krysami, které nahlodávají systém a rozplétají pojiva mezi lidmi, to vše opět v sytých veselých barvách. V přízemí se nachází titulní obraz Kam až, který reflektuje politickou a společenskou situaci. Ve vrchním patře jsou pak krajinky z Polynésie a figury s rejnoky. Mořští rejnoci představují podle Císařovského úžasné bytosti s pozitivní energií.

0

„Kam až“ syntetizuje obrazovou historiografii novodobých dějin, páteřní Císařovského téma, se sociálním kaleidoskopem obecných vztahů a protikladů. A vstřebává i osobní malířovy, a také pisatelovy, zážitky té doby a jemně odkazuje ke slavným dílům Delacroixa a Goyi s tématem revolučního násilí. Ženská a mužská těla se na jiných obrazech vznášejí ve vodním beztíží, aby se kontaktovala s rejnokem a připomněla jak malířovu lásku ke Středomoří, tak odkázala na estetizaci krásného těla od renesance až po totalitní režimy a hyperkapitalizovanou současnost. A braunovský Poustevník Onufrius přitom pomaloučku chřadne v lesích nedaleko Kuksu. Ostatně i malíř Tomáš Císařovský nabývá rysy téměř poustevnické.

/Martin Dostál/

Tomáš Císařovský (1962)

patří k předním současným českým malířům. Loni mu uspořádala velkou výstavu nazvanou Žlutá skvrna Galerie hlavního města Prahy (GHMP) na Staroměstské radnici. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Národní galerie, GHMP, Musea Kampa a několika galerií v Německu a Itálii.

Galerie Václava Špály je otevřená denně od 11:00 do 19:00. Výstava trvá od 4. března do 30. dubna 2011.

Tomáš Císařovský / Protější ostrov
Tomáš Císařovský / Protější ostrov
Více fotek
  • Tomáš Císařovský / Protější ostrov zdroj: T. Císařovský http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2368/236777.jpg
  • Tomáš Císařovský / Stalking zdroj: T. Císařovský http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2368/236778.jpg
  • Tomáš Císařovský autor: Roman Vondrouš, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2368/236779.jpg