Kandinského Bitva obohatí dočasně Národní galerii

Praha - Národní galerie ode dneška vystavuje jedno z prvních abstraktních děl ruského malíře Vasilije Kandinského (1866-1944). Obraz Bitva (Kozáci) jí zapůjčila londýnská galerie Tate Modern až do 12. června. „Kandinského Bitva je naprosto přelomové dílo, které sice dočasně, ale významně obohatí naši sbírku moderního a současného umění,“ upozornil generální ředitel NG Milan Knížák.

Olejová malba, která vznikala v letech 1910 až 1911, je stěžejním mezičlánkem mezi Kandinského figurálním realismem a jeho novou érou čisté abstraktní malby. Takzvané absolutní malířství je často přirovnáváno k hudbě. Právě Kandinskij měl údajně nadání měnit barvy v hudbu a naopak.

„Obraz Bitva (Kozáci) si zachovává ještě určitou míru předmětnosti (hrad, jezdec, duha, hejno ptáků). Na druhé straně jsou zde patrné prvky charakteristické právě pro Kandinského vrcholně abstraktní tvorbu - energetické uplatnění barvy, improvizované formy a dynamická kompozice,“ popisuje dílo kurátorka NG Olga Uhrová.

Pro Kandinského umělecké začátky jsou typická díla v duchu realismu, impresionismu a secese. Až po roce 1910 jsou v jeho tvorbě stále patrnější prvky abstrakce. Ta v jeho případě spočívala především v sílící úloze barev na úkor figury a předmětu. Kandinskij je proto často spojován s českým abstraktním malířem Františkem Kupkou.

"Předmětnost v obrazech je kolem roku 1913 zcela redukovaná a obraz se stává výsledkem vnitřní nutnosti, v níž Kandinskij vidí základní princip umění. Podobně jako Kandinskij i František Kupka usiluje v téže době o naplnění idey absolutního malířství, které chce čistotou prostředků soutěžit s hudbou," doplnila Uhrová.

0„Oba malíři jsou zakladateli abstraktní malby. Je skvělé, že díky zápůjčce nyní můžeme Kandinského přímo poměřovat s Kupkou, jehož práce je v naší galerii hojně zastoupena.“ /Milan Knížák, ředitel Národní galerie/ 

I dílo Františka Kupky, který se také podílel na utváření podoby abstraktního umění počátku 20. století, je v Národní galerii zastoupeno - ve stálé expozici Sbírky moderního a současného umění ve Veletržním paláci.

Kurátorka NG Olga Uhrová u obrazu Bitva (Kozáci) Vasilije Kandinského
Kurátorka NG Olga Uhrová u obrazu Bitva (Kozáci) Vasilije Kandinského
Více fotek
  • Kurátorka NG Olga Uhrová u obrazu Bitva (Kozáci) Vasilije Kandinského autor: Kateřina Šulová, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2385/238492.jpg
  • Milan Knížák autor: Kateřina Šulová, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2385/238494.jpg