Umění patří za mříže

Kutná Hora – Galerie Středočeského kraje odstartovala umělecký projekt, jehož cílem je zpřístupnit umění lidem, pro něž není běžně dostupné. Akce Věznice: místo pro umění propojí dva vzdálené a odlišné světy – ten na svobodě a ten za mřížemi. Do počinu galerie se zapojilo zhruba třicet současných českých umělců a stejný počet odsouzených v šesti českých věznicích. Odsouzení se nejen seznámí s vybranými výtvarnými díly, ale sami se do umělecké tvorby i zapojí.

„Slibujeme si od toho vytvoření dialogu mezi současnou uměleckou scénou a jejím děním a určitou zdí, která zde je,“ uvedl k akci šéf Lektorského centra GASK Ondřej Horák. Projekt nabízí aktivní zapojení odsouzeného do procesu tvorby nového uměleckého díla – jeho autorem tak bude vždy autorská dvojice: umělec i odsouzený. Komunikovat spolu budou především prostřednictvím dopisů.

Výsledkem jejich spolupráce může být malba, socha, graffiti, konceptuální umění nebo i komiks. Ten vznikne pod vedením Jaromíra Švejdíka, spoluautora komiksové románové trilogie Alois Nebel. Mezi vybranými umělci jsou například i držitelé Ceny Jindřicha Chaloupeckého Michal Pěchouček a Eva Koťátková.

Inspirací pro výtvarníky za mřížemi budou díla umělců, z nichž většina byla vězněna, nejčastěji nacistickým nebo komunistickým režimem. Tvorbu těchto výtvarníků představí GASK přímo ve věznicích. „V depozitáři naší galerie jsou, obrazně řečeno, uvězněna díla, která čekají na okamžik vystavení. My je tedy mezitím využijeme a odvezeme do vězení, kde jsou zase uvěznění lidé,“ vysvětlil Ondřej Horák. Půjde například o díla Emila Filly, Aléna Diviše, Vladimíra Boudníka nebo i Josefa Čapka.

"Věříme, že tento projekt přinese změnu do jednotvárného světa odsouzených, zamyslí se nad tím, co je těšilo kdysi, a konfrontace minulosti se současností v nich třeba probudí touhu napravit způsobené škody," přeje si Iva Günzlová, metodička pro výkon vazby a trestu z Vězeňské služby ČR a konzultantka projektu. Většina lidí zapojených do projektů jsou podle jejích slov ti, kteří se za mříže dostali poprvé.

Díla, která v rámci projektu vzniknou, budou představena na výstavě v GASK ještě v letošním roce.

Alén Diviš / Odpusť, matko
Alén Diviš / Odpusť, matko