I dětské knihy mají svůj den

Praha - Mezinárodní den dětské knihy připadá již od roku 1967 symbolicky na 2. dubna, neboť ten je i výročním dnem narození světoznámého dánského autora dětských příběhů Hanse Christiana Andersena. U nás se toto výročí již tradičně připomíná akcí s názvem Noc s Andersenem, která probíhá v mnoha knihovnách po celé ČR. Celosvětově toto výročí připomíná Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (IBBY – International Board on Books for Young People) založené v roce 1953 v Zurichu na popud novinářky Jelly Lepmannové.

Jelly Lepmannová, pocházela z německého Stuttgartu, byla politickou novinářkou. A právě kvůli svým aktivitám nakonec musela v roce 1936 se svou dcerou a synem emigrovat do Londýna, kde získala britské občanství. Během 2. světové války začala pracovat pro ministerstvo zahraničí a v roce 1941 pro evropské vysílání ABC, kde působila jako poradce pro otázky týkající se dětí a mládeže v poválečném Německu. Zpočátku naprosto bez jakéhokoli finančního kapitálu uspořádala v Mnichově v roce 1946 výstavu dětských ilustrací z dvaceti zemí světa. O tři roky později ji už podpořila Rockefellerova nadace při zakládání Mezinárodní knihovny mládeže v Mnichově, v jejímž čele zůstala až do roku 1957.

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Po válce se odborníci shodli na tom, že dětská literatura může sloužit jako jeden z prostředků k prosazování míru a porozumění ve světě. A tak se myšlenka přispět k zajištění přístupu dětí po celém světě ke kvalitní a umělecky hodnotné literatuře stala nosnou pro pořádání setkání nazvaného Porozumění skrze dětskou knihu (Understanding through Children´s Book). Toto setkání se uskutečnilo v listopadu 1951 v Mnichově a provázel ho nečekaný úspěch, který stál u zrodu dnešní neziskové organizace Mezinárodního sdružení pro dětskou literaturu. Na místo očekávaných šedesáti účastníků přijelo tehdy 250 hostů z 20 zemí zastupujících nejrůznější oblasti spojené s dětskou literaturou. A to už byl jen krůček ke vzniku Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu.

Od roku 1994 funguje česká sekce IBBY jako občanské sdružení a současně také vyhlašuje pravidelné ročníky soutěže Zlatá stuha. Toto výroční ocenění pro hodnotné tvůrčí a ediční činy dnes udílí společně s Klubem ilustrátorů dětské knihy, Obcí spisovatelů a Obcí překladatelů.

Jelly Lepmannová - novinářka, která stála za vznikem Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu
Jelly Lepmannová - novinářka, která stála za vznikem Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu