Nákladové nádraží Žižkov si žádá pozornost

Praha - Zastupitelstvo Prahy 3 opět jedná o osudu Nákladového nádraží Žižkov. Ve hře je čtyřpruhová silnice nebo místo pro kulturu, odpočinek a přiměřenou zástavbu respektující charakter této městské části. Mimořádné jednání se podařilo svolat zastupitelům Žižkov (nejen) sobě v návaznosti na veřejnou debatu, kterou organizovalo občanské sdružení Tady není developerovo (TND) koncem března v kině Aero.

„Zastupitelé mají jedinečnou šanci – buď potvrdí usnesení z minulého zasedání, ve kterém se Praha 3 díky hlasům koalice (ODS + TOP 09) otevřeně přihlásila k bourání historické budovy nádraží, ústupkům vůči deleveloperům a rozšiřování dopravních kapacit v dané lokalitě, nebo své stanovisko na základě diskuse s odborníky přehodnotí a připustí i možnost střídmého rozvoje území při zachování budovy nádraží jako kulturní památky. Celý areál nákladového nádraží má několik desítek hektarů a jeho další rozvoj podstatně ovlivní celou Prahu 3. Poslední měsíce přitom jednoznačně ukazují, že lidem není osud této lokality lhostejný,“ konstatuje Tomáš Mikeska ze sdružení Tady není developerovo.

Vedení městské části doposud prosazovalo zbourání unikátní funkcionalistické budovy Nákladového nádraží Žižkov a vybudování nové čtyřpruhové silnice napříč územím. Urbanisté a architekti se na diskusi v kině Aero přitom shodli na historické a architektonické hodnotě této budovy, čímž podpořili (zatím nepravomocné) rozhodnutí ministerstva kultury, které stavbu prohlásilo koncem roku 2010 za kulturní památku.

Výstavbu velké silnice považují mnozí z odborníků za nevhodnou. Přivede totiž další auta na Olšanské náměstí, odkud nemají kam dále pokračovat. V samotném prostoru nádraží nevytvoří komunikace bulvár pro život, ale prostor, který bude auty degradován. Zachování nádraží naopak umožňuje využít toto místo pro netradiční bydlení, kulturu, sport a volný čas.

Z programového prohlášením zastupitelstva hlavního města Prahy:

„Rada bude usilovat v lokalitách nákladového nádraží Žižkov, Rohanského ostrova, Letné a smíchovského nádraží o vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných občanům.“