Tři knižní tipy Libora Dvořáka

Překladatel a novinář Libor Dvořák vybral z novinek na českých knižních pultech tři překladové knihy, jejichž autoři pocházejí každý z jiné země. Německo-rumunský spisovatel Dieter Schlesak se ve svém dokumentárním románu Capesius, osvětimský lékárník zaměřil na jednu ze skutečných postav zločinů holocaustu. Vize Codyho je románem, který jeho autor, jeden z nejvýznamnějším představitelů beat generation Jack Kerouac napsal stylem, jímž předběhl svou dobu. V českém překladu jeho dílo vychází poprvé, česky si poprvé mohou čtenáři přečíst i část výběru z tvorby I. A. Krylova v knize Prase a jiné bajky.

Dieter SCHLESAK / Capesius, osvětimský lékárník
(Paseka, přeložila: Zlata Kufnerová, 329 Kč)

Anotace: Spisovatel Dieter Schlesak se narodil v roce 1934 v Sedmihradsku, kde před válkou působila také hlavní postava jeho knihy – Victor Capesius. Lékárník, který jako důstojník SS rozhodoval na rampě v Osvětimi o životě svých bývalých zákazníků a sousedů. Schlesak ve svém dokumentárním románu o jedné ze skutečných postav holocaustu, jejichž podíl na zločinech nikdy nebyl potrestán, sází na autenticitu. Kniha je založena důsledně na faktech, dokumentech, dopisech a výpovědích očitých svědků. Komentář Libora Dvořáka: „Smyšlená je jedna jediná postava – postava vězně Adama, který je vypravěčem celé prózy, ale jinak je všechno založeno na skutečných událostech. Jde o jakousi beletrizovanou dokumentaristiku.“

Jack KEROUAC / Vize Codyho
(Argo, překlad: Josef Rauvolf, 498 Kč)

Anotace: Kerouakův opus Vize Codyho se v českém překladu objevuje poprvé. Dílo, které v úplnosti vyšlo až čtyři roky po Kerouakově předčasné smrti, je jakousi literární laboratoří, v níž autor střídá vypravěčské postupy ve snaze naplnit svou představu spontánního psaní. Román je věnován Kerouakově velkému příteli a inspiraci Nealovi Cassadymu (Dean Moriarty v Na cestě). Jak píše v předmluvě Allen Ginsberg, jde o „naprostou výměnu informací a myšlenek plných lásky mezi dvěma muži, z nichž každý nabízí tomu druhému příběh své mysli - nevšední situace, jíž máme to privilegium být svědky“. Komentář Libora Dvořáka: „Román Vize Codyho vznikal v 50. letech jako většina Kerouakových knih. Jak soudí literární kritika, i česká, je to kniha napsaná stylem, jímž Kerouak poněkud předběhl dobu. Objevují se v ní scény i slovník, které v té době dost dobře vyjít nemohly, takže celý román vyšel až v roce 1973. Z formálního hlediska je velmi zajímavé také střídání technik - kus je psán jako próza, kus jako scénář, a objevuje se tam dokonce i poezie.“

Ivan Andrejevič KRYLOV / Prase a jiné bajky
(Slovart, překlad: Milan Dvořák, 399 Kč)

Anotace: 57 bajek klasika ruské literatury 19. století Ivana Andrejeviče Krylova s ilustracemi Adolfa Borna. Vedle klasických bajek jsou ve výběru zastoupeny i bajky méně tradičního rázu. Kniha není určena rozhodně je pro dětského čtenáře, Krylovy bajky jsou povídky, komedie, humoristické črty i ostré satiry, které překvapí hlubokým vhledem a nadčasovostí. Třetina bajek vychází v českém překladu poprvé. Komentář Libora Dvořáka: „Tahle knížka má velmi zajímavou historii. Výběr z Krylovových bajek původně vznikal v překladatelské dílně bohužel už zesnulé Hanky Vrbové a i s ilustracemi by připraven k tisku už v roce 1989. Potom se ovšem s ohledem na známé události autoři s příjmením na -ov a -in z českých knihkupeckých pultů vytratili. Když se knihy ujalo nakladatelství Slovart, požádalo o překlad Milana Dvořáka, víceméně proto, že překlad Hany Vrbové, byť byl skvělý na svou dobu, byl po téměř čtvrtstoletí zastaralý. Adolf Born souhlasil nejen s tím, že ilustrace po 22 letech dodá, ale přidal k nim i některé další perokresby.“

Capeus, osvětimský lékárník
Capeus, osvětimský lékárník
Více fotek
  • Capeus, osvětimský lékárník zdroj: Nakladatelství Paseka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2464/246367.jpg
  • Vize Codyho zdroj: Argo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2468/246767.jpg
  • Prase a jiné bajky zdroj: Slovart http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2466/246552.jpg