Nejkrásnější knihy 2010 jsou o Niklové nebo Škrétovi

Praha - Rekordní počet 252 titulů přihlásili nakladatelé a autoři do soutěže o Nejkrásnější českou knihu roku 2010. „Porota neměla lehkou práci, letos bylo přihlášeno opravdu mnoho kvalitních děl,“ uvedl ředitel Památníku národního písemnictví Zdeněk Freisleben, jenž dnes oceněné knihy představil. K nejkrásnějším českým knihám loňského roku patří například katalog výstavy o Karlu Škrétovi nebo básnická sbírka Martina Peciny. Ceny budou předány 14. dubna v klášteře premonstrátů v Praze na Strahově. O den později budou vítězné tituly vystaveny v Památníku národního písemnictví.

Porota zasedá vždy ve dvou kolech. V prvním se hodnotí pouze technická stránka věci, letos poprvé v historii komise nevyřadila žádnou z přihlášených knih kvůli nedostatkům po polygrafické stránce. Podle Freislebena to svědčí o zvyšující se kvalitě tvorby knih.

Mezi knihami o výtvarném umění se na první příčce umístila monografie  Libuše Niklové. Publikaci Terezy Bruthansové a výtvarníka Petra Nikla, syna slavné designérky, graficky upravila Zuzana Lednická. V kategorii Krásná literatura porota vedená fotografem Václavem Jiráskem vybrala básnickou sbírku Perverše knižního grafika a příležitostného básníka Martina Peciny.

V kategorii katalog nejvíce zaujala doprovodná publikace k výstavě Karel Škréta: Doba a dílo. „Měl jsem velké štěstí na téma, upravovat katalog špičkového malíře je pro grafika snadný úkol, přistoupil jsem k němu s pokorou,“ řekl novinářům grafik knihy Pavel Zelenka ze studia Marvil. Výstava děl barokního malíře v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně skončila 10. dubna, navštívilo ji přes 70 tisíc lidí. Katalog k výstavě bodoval v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku 2010. Zvítězil ve své kategorii.

Překvapením 46. ročníku soutěže o nejkrásnější knihy bylo množství přihlášených velmi dobrých studentských prací a úspěch slavila také kategorie učebnic, dříve obsazovaná spíše slaběji. Mezi učebnicemi porotu nejvíce zaujal projekt 3V s podtitulem Vědě a výzkumu vstříc. Jedná se o učební pomůcky k přírodním vědám pro středoškoláky. Oceněné učebnice 3V nyní testuje v praxi 80 škol v Praze.

Kolekci vítězných knih i titulů, které postoupily do užšího výběru, si mohou zájemci prohlédnout v Malé výstavní síni Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově od tohoto pátku do 1. května denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00. Poté budou vystaveny také na letošním veletrhu Svět knihy na Výstavišti.