Městská periferie jako umělecká inspirace

Ústí nad Labem - Nový pohled na zanedbanou periferii města ukazuje nejnovější výstava The Art Of Urban Intervention v Galerii Emila Františka Filly v Ústí nad Labem. Umělci z různých koutů světa se na čas usídlili v nevlídné okrajové čtvrti Předlice v areálu bývalé Severočeské armaturky. Místní obyvatele pak přizvali k tomu, aby se stali spoluautory jejich děl. Výstavní celek pak představuje matrix městského prostředí, a to ve všech nuancích obvykle prožívaných emociálních vazeb. Výstava trvá do 30. dubna.

Tým umělců zastoupených na výstavě The Art of Urban Intervention se snaží postihnout a podtrhnout pozitivní kvality ekonomické i sociální odlišnosti městské periferie a pohlížet na ně jako na iniciační moment zrodu nové kulturní platformy. Síla periferie, topografie míst, která bývají obvykle vnímána jako nezajímavá ghetta, sehrávají v tomto projektu výjimečnou roli, která zpětně vytváří potenciál mimořádných uměleckých výkonů.

„V souladu se svým názvem tato výstava bezprostředně rezonuje s konkrétními reáliemi severočeských Předlic, jejich příměstská specifika reflektuje a v mnohých případech do nich přímo intervenuje. Výstava The Art of Urban Intervention představuje živoucí organismus, jenž nebude umrtven a zakonzervován dnem vernisáže, jak tomu obvykle v galerijním provozu bývá. Podoba celého projektu se bude po dobu jeho konání neustále proměňovat a obohacovat o další vstupy,“ upozorňuje jeden z kurátorů výstavy Michal Koleček.

„Jeho součástí budou rovněž monumentální public-artové výstupy (rozsvícení vybydleného domu, vytvoření hudebních klipů promítaných v jednorázovém kině, zvukové instalace nebo workshop s managementem a odboráři místní chemické továrny). Další rovinu doprovodných akcí k výstavě představují divadelní a street-artové workshopy či mezinárodní konference chystaná pracovníky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i animační programy určené dětským návštěvníkům,“ doplňuje spoluautorka expozice Zdena Kolečková.

The Art of Urban Intervention - Kurátoři: Michal Koleček & Zdena Kolečková (CZ); Margarethe Makovec & Anton Lederer (AT); Vesna Vuković (CRO).

Zastoupení umělci: bankleer (DE), Mauricio Corbalán & Pio Torroja (ARG); Jeremy Deller (UK), Milena Dopitová (CZ); Pavlína Fichta Čierna (SK); Pravdoliub Ivanov (BG); Radek Jandera (CZ); Blanka Kirchner (CZ); Andreja Kulunčić (CRO); Dominik Lang (CZ); Richard Loskot & Tomáš Petermann (CZ); Maryam Mohammadi (IRN); Tamara Moyzes (SK) & Shlomi Yaffe (ISR); Elodie Pong (CH); Tere Recarens (ESP); reinigungsgesellschaft (DE); Ran Slavin (ISR).

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je provozována obecně prospěšnou společností Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem (LVU – VUL, o. p. s.) od roku 1992 (původně jako Nadace). Prostřednictvím svých aktivit se organizace snaží napomáhat ke zlepšení obecně kulturně společenského klimatu města Ústí nad Labem, celého ústeckého regionu, respektive širší středoevropské oblasti. Mezi hlavní cíle LVU – VUL, o. p. s. patří především prezentace výtvarného umění z České republiky a zahraničí, spolupráce s institucemi zabývajícími se prezentací výtvarného umění, vzdělávacími a kulturními organizacemi.

The Art Of Urban Intervention
The Art Of Urban Intervention
Více fotek
  • The Art Of Urban Intervention zdroj: Galerie E. F. Filly http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2480/247936.jpg
  • The Art Of Urban Intervention zdroj: Galerie E. F. Filly http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2480/247933.jpg