Umění včera a dnes: Janáčkův rukopis

Cyklus veřejných přednášek VŠUP Umění včera a dnes na téma interpretace uzavírá příspěvek muzikologa Miloše Štědroně na téma Janáčkův rukopis. Janáčkovské problematice se Miloš Štědroň věnuje od dob studií. Vyvrcholením jeho soustavného zájmu se stala monografie Leoš Janáček a hudba 20. století (Brno 1998). Napsal přes šedesát janáčkovských statí a studií, významně se podílel na Souborném kritickém vydání děl Leoše Janáčka. Společně se skladatelem a teoretikem Leošem Faltusem rekonstruoval a k provedení i vydání připravil několik Janáčkových nedokončených děl.
Záznam přednášky najdete v tomto článku nebo v archivu iVysílání.

Anotace: Dvojí Janáček? Mladý konzervativec, později avantgardista. / Janáček a folklór – pokus o demytizaci tohoto problému. / Janáček jako operní dramatik – literární opera. / Janáček a verismus, impresionismus, expresionismus a avantgarda 20. let 20. století. / Fenomén Janáček na dnešní operní scéně.

Prof. PhDr. MILOŠ ŠTĚDROŇ, CSc. (* 9. 2. 1942) – skladatel, muzikolog, hudební teoretik a kritik. Vystudoval muzikologii a bohemistiku na FF Univerzity J. E. Purkyně v Brně a skladbu a hudební teorii na JAMU, kde pokračoval postgraduálním studiem elektronické a technické hudby. Od 70. let působil na filozofické a pedagogické fakultě brněnské univerzity (v roce 1985 obdržel titul CSc. na základě kandidátské dizertace Leoš Janáček a hudba 20. století) i na JAMU v Brně. V roce 1988 byl ustanoven docentem, v roce 1994 byl jmenován univerzitním profesorem v oboru muzikologie. Jako skladatel kromě samostatné tvorby spolupracoval například s divadlem Husa na provázku, je autorem hudby i k několika filmům (Balada pro banditu, Dvojrole).

Veřejné přednášky VŠUP se konají vždy od 18:30 v budově školy na náměstí Jana Palacha 80, 1. patro, učebna č. 115.