Tři knihy pohledem Petra Fischera

Současná společnost je spojujícím tématem tří knih, které z nabídky knižních novinek vybral šéf redakce kultury České televize Petr Fischer. Český překlad eseje již zesnulé americké spisovatelky a kritičky fotografie Susan Sontagové – S bolestí druhých před očima – se zamýšlí nad vnímáním lidského utrpení zprostředkovaného médii. Právo a dobro v ústavní demokracii zachycuje novinovou polemiku mezi Jiřím Přibáněm a Pavlem Holländerem a rozšiřuje ji o příspěvky dalších filozofů, politologů či soudců. Společenských otázek se dotýká i poslední román Miloše Urbana Boletus arcanus, který si pohrává s jednou českou vášní – houbařením.

Susan SONTAGOVÁ / S bolestí druhých před očima
(Paseka, překlad: Petr Fantys, 199 Kč)

Anotace: Susan Sontagová, americká spisovatelka, kritička a publicistka a autorka slavné eseje O fotografii (česky 1977, Paseka), se knižní esejí S bolestí druhý před očima v roce 2002 vrátila ke zkoumání fotografického média. Zamýšlí se v ní nad dějinami zobrazování a vnímání násilí, bolesti a utrpení a jejich politickou a mediální manipulací. Ptá se, zda jsme schopni skrze fotografii vnímat utrpení druhých a adekvátně na ně reagovat. Vyvolává pravidelný kontakt s obrazy bolesti druhých soucit, apatii, nebo dokonce sám násilí podněcuje? Komentář Petra Fischera: „Je to velmi čtivá kniha, vycházející ze zkušenosti Susan Sontagové přímo z válečné oblasti, především ze Sarajeva, kde nějakou dobu pobývala a studovala vztah k násilí zprostředkovávaný médii. Je zajímavé, jak Sontagová o válečných fotografiích přemýšlí. Naznačuje, že každá fotografie má důležitý kontext, který nemůžeme nikdy pominout, pokud chceme fotografii rozumět. Zároveň ale nekonečný proud mediálních obrazů, ve kterém se pohybujeme, nám pochopení kontextu znemožňuje. Sontagová se ptá, jestli na válečných fotografiích existuje něco obecně lidského, co by nás mohlo zasáhnout a nějakým způsobem spojovat. Odpověď je dvojaká. Říká, že víceméně ano, ale že právě neustálá dekontextualizace fotografie nám celkové pochopení utrpení znemožňuje. Právě v tomto napětí je její kniha nejzajímavější.“

Miloš URBAN / Boletus arcanus
(Argo, 358 Kč)

Anotace: Temná houbařská detektivka Miloše Urbana (s 3D ilustracemi Pavla Růta) je variací na Čapkovu Věc Makropulos. Tajemný hřib boletus arcanus, zdroj věčně mladé energie, ovládá společnost podobně jako peníze a touha po moci. Všude kolem i skrze nás prorůstá houba, jejíž kouzelná moc věčného mládí má i svou rozkladnou stránku. Likviduje mezilidské vztahy a ničí osobní identitu. Komentář Petra Fischera: „Miloš Urban začínal jako autor takové až gotické literatury a tato kniha zdánlivě vypadá, že patří do téhož ranku. Ovšem je to spíše politická kniha, protože je bezprostřední reakcí na současné politické dění, na to, v jaké společnosti žijeme. Motiv jakési zvláštní houby, která prorůstá celou společností, vyjadřuje touhu lidí po věčném životě a zároveň i tu odvrácenou, temnou stránku, která společnost potápí a rozkládá. Urban si dělá legraci i z konkrétních politků. Tento román se do jisté míry vymyká z jeho dosavadního psaní, tak bezprostředně, explicitně politický byl jenom V pamětech poslance parlamentu, kde si potřeboval vyřídit účty se současnou politickou scénou. Boletus arcanus je hlubší v tom, že není jen útokem na politiku, ale je také pokusem vyrovnat se s celou tou podivnou společností, v které žijeme.“

Jiří PŘIBÁŇ, Pavel HOLLÄNDER et al. / Právo a dobro v ústavní demokracii
(SLON, 249 Kč)

Anotace: Je právo souborem pragmaticky vynalezených pravidel, anebo se v něm musí odrážet hodnoty a morální ideje, které nemají nic společného s pozitivistickým postojem ke světu? Tato kniha vznikla v návaznosti na polemiku, která proběhla mezi právním filozofem Jiřím Přibáněm a soudcem Ústavního soudu Pavlem Holländerem na stránkách Lidových novin v roce 2010. V knize svými názory do diskuse přispěli i další, například filozofové Václav Bělohradský a Jan Sokol, sociolog Jiří Kabele, politolog Jiří Pehe nebo novinář Karel Hvížďala. Názory diskutujících jsou různé, v jednom se ale shodují: Právo není automat na spravedlnost, vyžaduje živé lidi, kteří vždy dávají v sázku i vlastní postoje a hodnoty, jinak řečeno sami sebe. A bez tohoto rizika se neobjede žádná dobrá společnost. Komentář Petra Fischera: "Jde o pokus převést do knihy diskusi mezi Jiřím Přibáněm a Pavlem Holländerem, kteří se přeli o to, jestli je právo čistě pozitivistická, tedy rozumová záležitost, nebo jestli se řídíme i nějakým přirozeným právem, to znamená hodnotami, které jsou obecně lidské a které se vždycky do právního systému mají promítat. Vypadá to jako umělá debata, ve skutečnosti je velmi důležitá pro fungování každého demokratického systému – jestli si systém můžeme vymyslet zcela nezávisle na jakýchkoli hodnotách, anebo jestli ho naopak musíme o tyto hodnoty opřít, aby měl smysl." 

S bolestí druhých před očima
S bolestí druhých před očima
Více fotek
  • S bolestí druhých před očima zdroj: Paseka http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2499/249879.jpg
  • Boletus arcanus zdroj: Stránky Miloše Urbana http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2499/249880.jpg
  • Právo a dobro v ústavní demokracii zdroj: Nakladatelství SLON http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/25/2499/249884.jpg