Hlava XXII čtyřikrát jinak

Praha – První a zároveň nejslavnější dílo Josepha Hellera Hlava XXII je dnes již klasickým válečným románem. Heller vychází ze svých vlastních válečných zkušeností a v této próze, svým duchem vzdáleně příbuzné Haškovým Osudům dobrého vojáka Švejka, předznamenal pacifistické postoje, jež pak v Americe především u mladé generace o pár let později naplno probudila vietnamská válka. K 50. výročí prvního vydání legendárního protiválečného románu vychází v době pražského knižního veletrhu Svět knihy limitovaná edice ve čtyřech variantách obálek od význačných českých výtvarníků. Fenomenální úspěch knihy vydobyl Hellerovi cestu k velké spisovatelské kariéře.

Kniha je výjimečná groteskně absurdním popisem osudů hlavního hrdiny Yossariana a jeho bombardovací letky, napadající se střídavým úspěchem různá italská města, a především nelítostně kritickým zobrazením vojenské mašinérie, představované cynickými, ale o to ctižádostivějšími a bezohlednějšími představiteli velitelského sboru.

Hlavní postavou válečného románu Hlava XXII je kapitán Yossarian, který se snaží zbavit své letecké povinnosti, protože si uvědomuje, že riskuje svůj život, který je pro něj víc než vlastenectví. V jeho cestě domů mu brání především Hlava XXII vojenského řádu. Ta mimo jiné říká, že letecké povinnosti může být zbaven ten, kdo je uznán za psychicky narušeného a zároveň požádá o uvolnění. Ovšem to, že o uvolnění požádá, svědčí o jeho psychickém zdraví, což staví celý román do absurdní roviny. Výraz Hlava XXII se, jako označení takové absurdní situace, stal součástí běžného jazyka.

V rámci veletrhu Svět knihy vyjde k 50. výročí prvního vydání románu limitovaná edice (celkem 4 tisíce kusů) ve čtyřech variantách obálek od významných českých výtvarníků – jiřího Anderle, Oldřicha Kulhánka, Michaela Rittsteina a Karla Jerie.

Jiří Anderle (1936) je malíř a grafik. V desítkách grafických a obrazových cyklů naléhavě a působivě vyjadřuje existenciální úzkost člověka jak konkrétní (válka), tak i obecnou, nadčasovou (stárnutí, samota). Počet Anderleho samostatných výstav v celém světě se blíží stovce, tam také získal okolo čtyřiceti cen. Je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu jako jediný český umělec, jehož grafické dílo je vystaveno v jednom sále společně s Rembrandtem, Dürerem, Matissem a Picassem.

Oldřich Kulhánek (1940) je malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. Získal celou řadu prestižních cen, je zastoupen v mnoha světových galeriích a sbírkách. V roce 1995 hostoval na University of Houston-Clear Lake v Texasu. Je autorem grafické podoby současných českých bankovek a vytvořil mnoho českých poštovních známek, včetně s portrétem prezidenta Václava Klause.

Michael Rittstein (1949) je malíř, grafik, ilustrátor a vedoucí pedagog ateliéru malby AVU Praha. Jeho celoživotní návraty ke grotesce, sarkastické a ironické pohledy vtipně glosující ten nejobyčejnější všednodenní život, jsou malovány s barokním rozmachem bravurního koloristy, zároveň s lehkostí rozeného kreslíře – vypravěče, pro kterého monumentalita není dána formátem. Získal několik ocenění, včetně za Nejkrásnější knihu a za výtvarnou práci na filmu.

Karel Jerie (1977) je malíř, ilustrátor a zabývá se tvorbou komiksů. Publikuje kresby v novinách a časopisech. Zároveň ilustruje knihy pro mládež a kreslí stripy pro různá periodika. Je členem SVU Mánes a jedním ze zakladatelů občanského sdružení Seqence zaměřeného na podporu komiksu v České republice. V roce 2008 získal první cenu v kategorii profesionálů na Mezinárodním komiksovém festivalu v Lodži v Polsku.

Karel Jerie / Hlava XXII - J. Heller
Zdroj: BB art