On-line: Konference Kreativita a inovace v ČR

Přehled nejnovějších trendů, které nabízí sektor kreativních a kulturních průmyslů, přinesla konference Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky. Celodenní akce, pořádaná organizací British Council, se konala 3. května v Národní technické knihovně. Web ČT24 zprostředkoval program konference v přímém přenosu, na našich stránkách je také k dispozici záznam. Přednášky a diskuse byly vedeny převážně v češtině, příspěvky v angličtině pak simultánně tlumočeny.

Konference nabízí příležitost poznat, jak lze vytvořením podmínek pro sektor kreativních a kulturních průmyslů zlepšit ekonomickou prosperitu a sociální soudržnost v České republice, jejích městech a regionech. Program konference čerpá z nejnovějších britských a mezinárodních studií a úspěšných příkladů z praxe v České republice i zahraničí. Případové studie ukážou, jak uplatnit inovativní a kreativní přístup v rozvoji měst a regionů.

Zpráva bruselské konzultační společnosti KEA uvádí, že "málo hospodářských odvětví odkrylo tolik potenciálu pro ekonomiku a společnost jako kreativní a kulturní průmysly. Kultura a inovace jsou v současné době zásadními faktory, které regionům pomáhají přitáhnout investice, podpořit kreativní talent, oživit turismus a společenskou soudržnost, a tak přispět k místnímu rozvoji."

Konferenci otevřel ministr kultury Jiří Besser. Pohled investora do sektoru kreativních a kulturních průmyslů nabídl Martin Smith z investiční a konzultační společnosti Ingenious Media, největšího evropského nezávislého investora do kreativních a mediálních aktiv. Ave Anniste zase představila centrum kreativních průmyslů v Tartu jako příklad dobré praxe z Estonska.  Odpoledne účastníci sbírali nápady od úspěšného kreativního města Plzně na interaktivních workshopech vítězného týmu Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015.

Jiří Besser, ministr kultury:

Česká republika je na tom hůžř než ostatní evropské země pouze ve výkaznictví a prokazování, že kreativní průmysly jsou pro hospodářství té které země přínosné. Nejlépe je kreativní průmysl zmapován ve Velké Británii. U nás ale máme už také první výsledky. Zítra překládám Vládě ČR vyhodnocení filmových pobídek, které byly poskytnuty v loňském roce filmovým produkcím.


1. ČÁST / ZAHÁJENÍ KONFERENCE A INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ

 • Úvodní slovo:  ministr kultury Jiří Besser / „Význam kreativních a kulturních průmyslů“
 • Evropská komise: Karel Barták (vedoucí oddělení pro komunikaci GŘ pro vzdělávání a kulturu) / „Kreativní a kulturní průmysly v Evropské unii a jejich zdroje financování“
 • Velká Británie: Martin Smith (Ingenious Media, West Bridge Consulting, člen britské Rady pro kreativní průmysly) / „Kulturní kapitál, investice a kreativní ekonomika: pohled ze soukromého sektoru“
 • Estonsko - příklad dobré praxe: Ave Anniste (Tartu Centre for Creative Industries)

 2. ČÁST / KREATIVITA A INOVACE VE MĚSTECH A REGIONECH ČR 

 • Martin Cikánek (Institut umění) / „Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR“
 • Jitka Kloudová (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Paneurópska vysoká škola v Bratislavě) / „Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu“
 • Tereza Chrástová (Kancelář strategie města Brna) / „Kreativní centrum Brno - zkušenosti z přípravy projektů“
 • Tomáš Novotný (ROP Střední Čechy) / „Financování kreativních a inovativních projektů z ROP Střední Čechy“

3. ČÁST / PODNIKÁNÍ V OBLASTECH KREATIVNÍCH A KULTURNÍCH PRŮMYSLŮ V ČR

 • Petr Hájek (ředitel The Chemistry Gallery)
 • Matěj Chabera (produktový designer)
 • Jiří Sulženko (arts manager, KC Zahrada)
 • Jindra Zemanová (ředitelka projektu MeetFactory – mezinárodní centrum současného umění)

INTERAKTIVNÍ WORKSHOP „PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PROJEKTU PLZEŇ 2015“

 • Facilitátoři: Olga Škochová Bláhová a Jakub Deml (KVAS, o.s.) / Ochutnávka komunikační hry „Vsaď na kulturu!“
 • Facilitátorky: Helena Dientsbierová Šimicová a Kateřina Melenová / „Prostory pro kreativitu a komunitní aktivity“

Diskuse a závěrečné shrnutí


„Kreativita a inovace“ je určena pro starosty, zástupce státní správy a místní a regionální samosprávy, investory a podnikatele sektoru kreativních a kulturních průmyslů a zástupce neziskových organizací a médií.

Konferenci pořádal British Council ve spolupráci s partnerskými organizacemi AGORA CE, Institut umění, Centrum pro komunitní práci, Hub Praha, Plzeň 2015 a ProCulture - Otevřená společnost.