Svoboda povýšil knižní vazbu na špičkové umění

Praha - Výstava knižních vazeb brněnského uměleckého knihaře Jindřicha Svobody s názvem Život mezi knihami se konala v roce 2009 v Moravské galerii ke stému výročí jeho narození. Pro Národní muzeum byla vytvořena její mírně pozměněná verze, která představuje i některá Svobodova díla z pražských veřejných sbírek. Výstava má za cíl ukázat komplexně umělcovo rozsáhlé dílo, vytvořené během dlouhé a plodné profesní dráhy. Autorka výstavy PhDr. H. Karkanová zde představuje kolekci vazeb, která mapuje jak významné solitéry, tak i vývoj díla v rámci jednotlivých období, se zřetelem ke knihařským výzdobným technikám, zejména těm, které Svoboda výrazně inovoval nebo přímo vynalezl. Výstavu lze v Praze navštívit ve dnech od 12. května do 10. července.

„Smyslem výstavy je zároveň zasadit jeho dílo do kontextu vývoje knihařského řemesla i užitého umění 20. století. Základ kolekce tvoří vazby ze sbírky Moravské galerie v Brně, dále byly zapůjčeny vazby z obsáhlé sbírky Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Muzea města Brna, Knihovny Národního muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a od soukromých sběratelů,“ uvádí expozici Karkanová.

Návštěvníci se kromě jiného mohou seznámit i s různými knihařskými technikami jako je například slepotisk. „Technika spočívá v tom, že se do zvlhčené kůže obtiskují rozpálená tlačítka. Svoboda používal slepotisk velmi často a vyvinul novou metodu, že na vazbách nedělal jednotlivá tlačítka, ale pokrýval celou vazbu. Tím vynikl na vazbě kontrast mezi hladkou kůží a hrubou strukturou slepotisku. Další jeho inovací byla i řezba v pergamenu, kdy do nařezaného pergamenu vtíral barevné pigmenty,“ přiblížila práci výtvarníka kurátorka.

Video Z Národního muzea informuje Lenka Drmotová
video

Z Národního muzea informuje Lenka Drmotová

„Profesor Svoboda se především zaměřoval na krásnou literaturu. Na jeho práci je zřetelné, že si knihu důkladně prostudoval a pak svůj vjem vložil do vazby. On dlouhá léta spolupracoval s Lyrou Pragensis, pro kterou vázal celé řady bibliofilských tisků,“ upozornil dále komisař výstavy Pavel Muchka z Národního muzea v Praze.

Jindřich Svoboda (1909–2001)

Knihařství se věnoval i Svobodův otec, který měl v Dolních Kounicích vlastní dílnu. Tam se také mladý Svoboda vyučil. Později vystudoval Státní grafickou školu v Praze, kterou absolvoval mezi lety 1927 až 1928.

Svoboda se vázání knih věnoval více než sedmdesát let a je držitelem hned několika cen. V roce 1935 jeho umění ocenili porotci soutěže knižních vazeb, kterou pravidelně vyhlašovalo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, tehdy si odnesl druhou cenu. Ještě větší úspěch v tomto klání slavil v roce 1948, kdy mu porota udělila první, druhou a čtveřici třetích cen.

Své znalosti předával dál, a to nejprve jako externí učitel brněnské Školy uměleckých řemesel, později už usedl do čela pedagogů oboru práce s papírem Střední uměleckoprůmyslové školy.

J. Svoboda: Ventura Garcia Calderon, Pomsta kondorova, vazba 1937
J. Svoboda: Ventura Garcia Calderon, Pomsta kondorova, vazba 1937