Jaká je vize Prahy: Praha vlídná?!

Web ČT24 zprostředkoval v přímém přenosu druhou veřejnou diskusi z cyklu Jaká je vize Prahy. Účastníci z řad odborníků a zastupitelů tentokráte diskutovali na téma Praha vlídná?! Cyklus pořádaný Centrem současného umění DOX nabízí platformu pro výměnu názorů a sdílení informací, prostor pro podněty a možná řešení všem, kterým není lhostejná kvalita života v hlavním městě.

Další debata je plánována na červen. Více o cyklu najdete na stránkách Vize Prahy; minulou veřejnou diskusi si můžete připomenout v článku z projektu webu ČT24 Kultura on-lineZáznam dnešní debaty - celé i rozdělené po jednotlivých částech programu - je možné přehrát v tomto článku.

Video Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy
video

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy

Diskuse komentátorů a novinářů o aktuálních problémech společnosti.

Úvod

Leoš Válka, Centrum současného umění DOX

Výsledky výzkumů, srovnání Prahy a jiných velkoměst, postavení Prahy v kvalitě života v České republice

Hlavní město Praha - skutečnost, nové příležitosti a výzvy

Diskuze

Koncept Chytrých měst a jeho aplikace v Praze?

Čichová mapa Prahy

Proměny Karlovy ulice

Praha barbarská (pokažené stavby)

Fasáda jako metafora komunikace obyvatel

Diskuse

Představení studentských konferencí na téma "Jaká je vize Prahy"

STRATEGIE PRAHY

  • Moderátor: Ing. arch. Adam Gebrian / Výsledky výzkumů - srovnání Prahy a jiných velkoměst, postavení Prahy v kvalitě života v České republice
  • PhDr. Milan Turba (vedoucí odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy) / Hlavní město Praha - skutečnost, nové příležitosti a výzvy (Strategický plán hl. m. Prahy - aktualizace 2008)
  • Panel: Ing. arch. Jan Sedlák (FA ČVUT, Ústav urbanismu); PhDr. Jaroslav Anděl (Centrum současného umění DOX)

PRAHA SMYSLOVÁ

Moderátor: Ing. arch. Adam Gebrian; Panel:

  • Ing. Jaroslav Šolc (zastupitel MČ Praha 2 za sdružení nezávislých kandidátů Občané za spokojené bydlení (OSB) / Koncept Chytrých měst a jeho aplikace v Praze
  • Anežka Ciglerová (studentka ateliéru Písma a typografie VŠUP) / Čichová mapa Prahy
  • Ing. arch. Jan Sedlák (FA ČVUT, Ústav urbanismu) / Proměny Karlovy ulice
  • Stan Marušák (fotograf) / Praha barbarská (pokažené stavby)
  • Bc. Andrea Průchová (studentka magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK) / Fasáda jako metafora komunikace obyvatel-město

Představení studentských konferencí na téma „Jaká je vize Prahy“