Bible24 u sv. Ludmily v Praze - naslouchejte

Praha - Od pátku 10. 6. do soboty 11. 6. proběhne ve farním kostele sv. Ludmily na Vinohradech projekt Bible24. Jde o 24 hodin trvající četbu Božího slova (téměř celého Nového zákona s vynechanými pasážemi v apoštolských listech a v Knize Zjevení). Inspirována římskou četbou celého Písma „La Bibbia giorno e notte“ v roce 2008 se rok na to první celodenní četba odehrála v Uherském Brodě. Druhý ročník se následujícího roku konal v Brně.

Projekt Bible24 se nekoná pouze pro uzavřené společenství farnosti nebo jen pro pravidelné účastníky katolických bohoslužeb. Do četby se vedle farníků od sv. Ludmily zapojí i farníci okolních farností: Nejsvětějšího Srdce Páně, z Vršovic a z farnosti sv. Ignáce. Mezi necelými 200 čtenáři budou mimo jiné přítomni letošní novokřtěnci a biřmovanci, zástupci Společenství rodin, různých hnutí, řeholních společností, zapojí se také tři členové Parlamentu i herci vinohradského divadla. Nebudou chybět ani členové dalších křesťanských církví.

Četba bude doprovázena živými hudebními vstupy (vždy na závěr každé hodiny četby). Výběr skladeb byl podřízen zaměření celé akce tak, aby slyšené slovo bylo možno meditovat i během hudby. Hudbu zajišťuje rodina Mašlaňova (varhany, violoncello, housle), studenti Gymnázia Jana Nerudy (dechy, smyčce aj.) a Ženská gregoriánská schola od sv. Ludmily.

Páteční večer začne mší svatou v 16:30, kterou bude celebrovat otec biskup Karel Herbst SDB, jenž také začne číst první úryvek z Matoušova evangelia. Mší svatou v sobotu večer (o vigilii Seslání Ducha svatého) také celá četba skončí.

Po celý čas bude k dispozici čtenářům i posluchačům kavárna Křesťanského domova mládeže. Zde bude i možnost přespat ve spacáku pro ty, kteří přijedou zdaleka.

Varhany v kostele sv. Ludmily v Praze 2
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24