Zlomek Paměti světa v Klementinu

Praha – V květnu byla do registru UNESCO Paměť světa zapsána pražská kolekce 526 univerzitních tezí z Národní knihovny ČR. Knihovna se je při této příležitosti rozhodla na pouhých šest dnů, ode dneška do neděle 19. června, vystavit v trezorové místnosti Galerie Klementinum. Univerzitní teze jsou rozměrné grafické listy, které ohlašovaly významné univerzitní disputace a rozpravy, jež se konaly na závěr bakalářských či magisterských studií.

Seznam UNESCO Paměť světa vznikl v 90. letech, NK stála při jeho zrodu a vytvořila pro něj i pilotní projekt. Dvě sbírky NK do něj byly zapsány před dvěma lety – sbírky středověkých rukopisů české reformace a periodik ruské, ukrajinské a běloruské emigrace z let 1918–1945. K dnešnímu dni má celosvětový registr na 238 položek. Kromě typických knihovních dokumentů v něm jsou i zvukové, filmové a archivní materiály.

Úspěchu kolekce univerzitních tezí předcházelo rozhodnutí ministerstva kultury z počátku roku 2010, kdy byl soubor prohlášen kulturní památkou ČR. Loni byly cenné písemnosti dokonce digitalizovány a zpřístupněny v digitální knihovně Manuscriptorium.

Video Rozhovor s Tomáše Böhmem a Zuzanou Kulovou
video

Rozhovor s Tomáše Böhmem a Zuzanou Kulovou

„Umožníme návštěvníkům zhlédnutí deseti vybraných originálů. Ty budou z bezpečnostních důvodů umístěny v trezorové místnosti, která splňuje veškerá bezpečnostní opatření. V samotné galerii vystavíme také pět reprodukcí originálů,“ prozradil Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny, co mohou návštěvníci Galerie Klementinum vidět.

Mezi exponáty je například teze z roku 1661, která patřila Václavu Vojtěchovi ze Šternberka se jeho bratrovi Janu Norbertovi ze Šternberka. „Je to případ originální univerzitní teze, tento námět se nikdy více neopakuje,“ popisuje list Zuzana Kulová z oddělení rukopisů NK. „Autorem kresebné předlohy byl Karel Škréta, rytecké provedení bylo svěřeno významnému rytci z německého Augšpurku Bartholomeu Kilianovi. Teze byla dedikována císaři Leopoldu I., je uprostřed zobrazen jako bůh slunce Apollón, kolem něj krouží šestice planet, které představují české krále.“

Böhm upozornil, že výstava v Klementinu je na dlouhou dobu poslední možností vidět soubor deseti tezí na jednom místě. „Nepředpokládám, že bychom v nejbližší době vystavovali, či zapůjčili soubor tak vysokého počtu originálů. Jedná se o unikáty a opakovaná manipulace tohoto rozsahu jim logicky neprospívá,“ vysvětlil.

Vedle tezí zapsaných v registru UNESCO budou k vidění předměty (např. hodiny, glóby) z historických prostor Klementina, které nyní procházejí revitalizací. I zde se jedná o poslední možnost být těmto unikátům téměř nadosah. „Poklady z Barokního knihovního sálu a Astronomické věže budou přestěhovány zpět na svá původní místa v řádu týdnů. Vystaveny v Galerii Klementinum budou rovněž do této neděle,“ doplnil Böhm.

Pražská kolekce 526 univerzitních grafických tezí je největší sbírkou na světě. Všechny teze této sbírky se vážou k jediné instituci – Filozofické fakultě pražské univerzity. Sbírka je dodnes uchovávána na místě svého původu, tj. v historické budově někdejší pražské jezuitské koleje Klementinum, která je sídlem Národní knihovny ČR.

Kolekce postihuje léta 1637–1754 a pokrývá tak vrcholné období užívání grafických tezí v univerzitním prostředí. „Sbírka je unikátní tím, že pro toto období je zachována prakticky bez mezer, takže mapuje rozkvět a rozšíření univerzitních tezí a je ideálním modelovým materiálem pro jiné univerzity, pro něž se tento materiál nedochoval,“ vysvětluje Zuzana Kulová.

0Dodává, že univerzitní teze seznamují se základními informaci, kdo na konci bakalářského nebo magisterského studia obhajoval, kdo je předsedou komise nebo patronem dotyčného studenta. „Nejvíce zaujme obrazová složka, která je bohatá po stránce ikonografické,“ poznamenává Kulová. „Pokud byl student movitější, tak si mohl na své přání objednat originální kresebnou předlohu, která nikdy už nebyla použita. Autory těch kresebních předlohy byli takoví mistři jako Karel Škréta či olomoucký malíř Antonín Lublinský. Pokud byl student méně movitý, tak se obrátil na grafickou nebo tiskařskou dílnu a ty měly už zásobnice námětů, které vycházely z obrazů věhlasných evropských mistrů. Oblíbeni byli Rafael nebo Rubens.“

Univerzitní teze
Univerzitní teze
Více fotek
  • Univerzitní teze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2638/263757.jpg
  • Univerzitní teze zdroj: Národní knihovna ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2638/263754.jpg
  • Výstava předmětů z Barokního knihovního sálu a Astronomické věže v Galerii Klementinum zdroj: Národní knihovna ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2638/263760.jpg
  • Univerzitní teze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2638/263758.jpg