Lovec mamutů Eduard Štorch

Praha - Pedagoga a autora odborných i dobrodružných knih pro mládež Eduarda Štorcha, který zemřel 25. června 1956, nejvíce proslavila kniha Lovci mamutů. S dětmi trávil mnoho času nejen mezi školními lavicemi. Na Libeňském ostrově například založil jakousi školu v přírodě Dětská farma. Kromě práce v pedagogických, historických či turistických spolcích se věnoval i amatérské archeologii.

Poznatky takto získané Štorch, narozený 10. dubna 1878 v Ostroměři na Jičínsku, využil v řadě svých publikací - Praha v pravěku, První lidé v Čechách či Počátky života zemského. Nejstarší období dějin člověka pak poutavě přiblížil v mnoha beletristických knihách - Lovci mamutů, Osada havranů, Volání rodu či Bronzový poklad.

Zdroj: ČT24 Autor: www.pozitivni-noviny.cz