Fluidum fotografie české

Praha – Výstava Obrazy z dějin fotografie české, která se koná v pražské Galerii Václava Špály, chce připomenout starou pravdu, že kultura je bohatá v míře, v jaké své zdroje nenechá zplanět. Expozice čítá tvorbu celkem dvaceti významných českých fotografů, mezi nimiž nechybí zvučná jména jako například František Drtikol nebo Jaromír Funke. V příkladech je tak zachycena česká fotografie v časovém rozsahu zhruba jednoho století.

„Společný jmenovatel hledám v tom, co je klíčem této výstavy, a to je taková fotografie, která není popisná, je skoro až metafyzická a ukazuje svět tak, jak si ho neumíme představit, který není naší běžnou zkušeností. Řekl bych, že se tím česká fotografie liší do nové věcnosti, která panovala v Německu nebo v Americe, a že je to vlastně určitá poetika, která je odlišná,“ vysvětluje kurátor výstavy Josef Moucha.

Médium fotografie přivedla ke zralosti 30. léta. Končil věk, v němž mohl experiment sám o sobě poskytnout úplné zadostiučinění. Vystřídal jej důraz na ucelené dílo. Jaromír Funke, průkopník moderního pojetí fotografování, to na podzim 1939 glosoval slovy: „Dnešní doba jde ku podivu velmi rychle kupředu v objevování zajímavostí, pramenících z techniky. Ale právě tak rychle, jak jdou za sebou nově objevované metody, právě tak rychle stárnou. Proto neudivují nás již ty různé druhy fotogramů, inversí, solarisací, kombinací negativu a positivu, jak by se na prvý pohled zdálo.“ /Josef Moucha, kurátor výstavy/

Výstava fotografií mapuje v příkladech zhruba století české fotografie. „Není tady Josef Sudek, ale nemáme ho tady záměrně, protože jemu jsme věnovali samostatnou výstavu,“ dodává kurátor Galerie Václava Špály Pavel Lagner. Sbírka fotografií finanční skupiny PPF obsahuje ke dni zahájení výstavy 1 398 fotografií od celkem 82 autorů a tvůrčích skupin. Současná výstava v Galerii Václava Špály nabídne zhruba dvacet autorů a potrvá do 31. srpna.

Ivan Pinkava / They Shall Look on him Whom They Pierced
Zdroj: Galerie Václava Špály