Schizofrenní normalizace ve fotografiích

Praha – Nejen všední život v Československu v období takzvané normalizace, ale i atmosféru masových komunistických oslav přibližuje výstava snímků fotografky Dany Kyndrové. Cyklus, který je možné zhlédnout v prostorách Staroměstské radnice, se přiléhavě jmenuje Rituály normalizace a k vidění bude do čtrnáctého srpna. Série fotografií je zakončena souborem dvaceti snímků ilustrujících odchod okupačních sovětských vojsk z Československa v roce 1991.

Témata snímků, které vznikaly v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let, jsou různorodá. Návštěvník výstavy nasaje atmosféru tehdejších tanečních, diskoték či chmelových brigád. V kontrastu s všedním životem potom působí monstrózní politické masové akce jako oslavy Vítězného února, Prvního máje na Letenské pláni či spartakiády na pražském stadionu Strahov.

"Každý totalitní režim…

0… je postaven na symbolech a rituálech. Ty dokážou lidi zmást a někam je vést a dokážou je také zastrašit. Je dobře, že se na tyto obrazy, symboly a rituály, hrozby a falešné sliby díky těmto obrazům nebude zapomínat." /pražský primátor Bohuslav Svoboda při zahájení výstavy/

Dana Kyndrová začala fotit, protože jí připadalo, že se na masových akcích koncentruje celý totalitní systém. Lidé skuhrali, nesouhlasili s tím, ale té frašky se účastnili a potom šli domů. Působilo to na ni jako určitá schizofrenie. V průběhu focení zachytila Kyndrová například pranice o vánoční stromky, okázalé průvody s politickými hesly a členy Lidových milic, ale i frontu žen čekajících ráno na otevření zeleniny. Pozadí fotografií pak tvoří typická šeď tehdejší doby.

Kyndrová neměla podle svých slov nikdy akreditaci, a tak musela vymýšlet různé strategie, jak se dostat na ideální místa pro focení. Někdy tvrdila, že fotí sérii na školní nástěnku, jindy proplula na kýžené místo s davem a pak na něm jednoduše zůstala. Aby se dostala na ideální místo pod tribunu, musela být podle svých slov drsnější. Než se objekty fotografického zájmu stačily rozkoukat, fotografka je zvěčnila.

Kyndrová získala v roce 2008 od Asociace profesionálních fotografů ČR titul Osobnost české fotografie, a to především za výstavu, která připomínala okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.