Oltář sv. Trojice

Národní galerie v Praze vlastní nejrozsáhlejší kolekci děl připisovaných Mistru Litoměřického oltáře z muzejních a galerijních sbírek v České republice. Jedním z nich je i triptych nevelkých rozměrů, který, přestože pravděpodobně nesloužil jako hlavní oltář, je velice zajímavý především po stránce námětové – v této skladbě jde o celek poměrně ojedinělý. Oltář sv. Trojice je datován do 20. let 16. století. Podrobnosti týkající se tohoto díla i jednoho z nejvýznamnějších anonymních umělců činných na počátku 16. století v Praze pohovoří kurátorka starého umění NG v Praze Štěpánka Chlumská. Cyklus Národní galerie nikdy nezavírá přináší společně s pražskou NG portál ČT24.

Seriál Národní galerie nikdy nezavírá pokračuje opět v neděli 17. července. Přehled všech dílů naleznete zde.