Oltářní obraz v kostele sv. Jiljí čeká restaurace

Praha – Kostel svatého Jiljí na Starém Městě pražském přišel dočasně o barokní oltářní obraz. Věřící a návštěvníci se půl roku budou muset spokojit s jeho fotokopií. Pětimetrové plátno s výjevem ukřižovaného Krista potřebuje zrestaurovat. V tomto případě zvolili restaurátoři u hlavního oltáře nejrychlejší způsob demontáže, a to pomocí kladky a lan, což nebývá příliš časté. Chtěli si tak především ušetřit stavbu dalšího lešení.

Odborníci jsou přesvědčeni o tom, že obraz ukřižovaného Krista ve společnosti dominikánů na konci 17. století namaloval pro tento řád Antonín Stevens, barokní malíř, který neprávem stojí ve stínu svého současníka Karla Škréty. „Oni si v pražském prostředí vytyčovali svůj prostor zakázek. Karel Škréta opanoval týnský kostel, kdežto Antonín Stevens maloval kostel sv. Tomáše,“ přibližuje historik umění Štěpán Vácha.

Na opravu monumentálního plátna, které pokrývá vrstva špíny, ztratilo barvy a má řadu trhlin, dominikáni získali půl milionu korun z grantu hlavního města a ze soukromých darů. Restaurátoři ještě před demontáží pořídili fotokopii obrazu, která teď bude prázdné místo zakrývat po dobu šest měsíců. „Velmi se těším, až ten obraz bude světlý, bude zářit a bude předávat návštěvníkům kostela význam, který skrývá,“ dodává farář kostela sv. Jiljí Romuald Štěpán Rob.