Utopie na hranicích všednosti

Praha – V Národní galerii v Praze probíhá ode dneška výstava s názvem Utopie na hranicích všednosti. Projekt je tematicky zaměřen na aktuální aspekty umění, které v moderní a postmoderní době nachází své místo za hranicemi tradičních institucí a oblastí výtvarné kultury. Do české části projektu je zahrnuta reflexe kultury spojené s utopií trampství, které se v českém prostředí rozrostlo do celospolečenského fenoménu sahajícího od útěků z urbánního prostředí do přírody v prvních desetiletích 20. století přes sociálně významné hnutí dvacátých a třicátých let až k útěkům z prostředí ovládaného totalitními režimy ve 2. polovině 20. století.

Do rámce zmíněných aktivit patří jak projevy masové trampské architektury, kultury oděvu, hudby, literatury, tak i projevy protagonistů avantgardy, jako byl například trampský tábor uměleckého sdružení Mánes na řece Malši v jižních Čechách. V tom smyslu bude pojednáno o squoterech, o pokusech uměleckých hnutí vymanit se z témat trhu, o alternativách atd. Záběr výstavy je vskutku rozsáhlý, nabízí hned šest výrazných oblastí tvůrčích aktivit za hranicemi etablovaných forem kultury: 

  • Trampství: Česká sociální utopie - kurátor Milan Knížák
  • Buď rebel! Mládežnická hnutí v Nizozemsku po roce 1965 - kurátor Gerrit Jan De Rook
  • Ruská ruleta - kurátor Tomáš Glanc
  • Utopie nad propasti - kurátor Mark Divo
  • Nahé tělo: Od tabuizace k utopickému ideálu - kurátor Oliver Zybok
  • Paradox taxidermie - kurátor Lumir Hladik

Projekt představuje jevy, hnutí a tvůrčí postoje, které jsou dlouhodobější a mají vliv na obecný životní styl, podnítily nějakou společenskou změnu nebo alespoň znamenaly či znamenají nějaký, byť pokleslý, zásah do vžitých konvencí. Dvacáté století bylo dobou velkých změn, velkých gest, velkých lidských katastrof, ale i velkým voláním po humanitě a demokracii. Na tomto monumentálním pozadí se objevují nepatřičné aktivity, které se svou podivností, naivismem a utopičností nehodí do velkých rysů moderny, jež přes příchod postmoderního vidění světa stále přežívá.

Video Rozhovor s Tomášem Vlčkem
video

Rozhovor s Tomášem Vlčkem

Rozhovor s Tomášem Vlčkem

Studio ČT24, 5.9.2011

Reportáž Mario Kubaše a rozhovor s Tomášem Vlčkem

„Pustili jsme se do aktivit, které jsou na hraně umění. Nevíme, jestli je to jen život, nebo tam jsou některé aktivity, které patří klasicky do umění. Nám se podařilo udělat zejména zde v Praze mapy různých aktivit, třeba hnutí trampství… Trampství je romantická záležitost, ale zachovává dětskou touhu založit si vlastní svět. Něco podstatného v něm je,“ vysvětluje hlavní kurátor výstavy Tomáš Vlček. Jedna část výstavy se zaměřuje například na fenomén ruské rulety, která je podle Vlčka „hranou mezi zábavou a něčím nesmírně vážným“.

Výstava Utopie na hranicích všednosti bude ve Veletržním paláci v Praze probíhat do 13. listopadu.