Prokoukat se dějinami Evropy

Praha - Historie Evropy dostala podobu velkoformátové obrazové knihy. Renáta Fučíková je autorkou námětu, scénáře, ilustrací i textové části, na níž se dále podílela prozaička Daniela Krolupperová. Odbornou záštitu nad projektem převzala historička Václava Kofránková. O grafickou úpravu se postaral Filip Heyduk. Kreslířka pracovala na díle více jak tři roky. Fučíková byla letos nominována na prestižní Cenu Astrid Lindgrenové.

Výchozí myšlenkou bylo uceleně zprostředkovat obraz evropských dějin dětem školního věku tak, aby pochopily kauzalitu historických událostí nikoli jako suchopárné přehledy dat, ale jako skutečně žité příběhy, jejichž protagonisty byli jednotlivci i celé národy. A tak čtenáři mohou narazit na tajné benátské agenty se skleněnými dýkami nebo se seznámit se  starořímským fastfoodem. Kniha Historie Evropy vykládá dějiny pomocí příběhů a zaměřuje se i na detaily, které v učebnicích nenajdete.

„Mně šlo o to udělat knihu, která by se odlišovala od učebnic. Aby to byla knížka, s kterou děti mohou pracovat ve škole, ale také nemusí. Proto jsem od začátku kladla důraz na to, aby vyprávění nebylo zatěžkané číslicemi, což je hrozný nešvar dnešní doby, kdy se dějiny měří jako exaktní věda, jako něco měřitelné a spočitatelné,“ uvedla ke svému dílu autorka.

„Renata Fučíková se našla právě v tom poli historické ilustrace. Je schopná kreslit monumentální kresby i vnímat historii prostřednictvím určitých detailů,“ upozornila odbornice na dětskou literaturu Jana Čeňková.

Příběhy tak stojí především na barvách a jasných symbolech. Dějiny Evropy jsou zde zachyceny od prvního osídlení evropského území až k současným integračním snahám, a to v sedmdesáti kapitolách, které si všímají rovněž rozvoje vědy a umění.

„Při vší úctě k západní historiografii se často stává, že střední nebo východní Evropa skoro neexistuje. Z našeho pohledu to tak není a snažili jsem se dát prostor jak dějinám balkánských zemí, tak i střední a východní Evropy,“ řekla historička Václava Kofránková.   

Historie Evropy - obrazové putování - velkoformátová obrazová publikace představuje ojedinělý autorský počin v kontextu současné literatury pro děti a mládež. Dějinám se Renata Fučíková bude věnovat i nadále, tentokrát se ale více zaměří na osobnosti, konkrétně na jednu osobnost a tou bude Antonín Dvořák.