Umění včera a dnes: Jiří Fiala / Metafora a filozofie jazyka

Sedmnácté pokračování cyklu veřejných přednášek na VŠUP na téma Umění a metafora uzavřel příspěvek analytického filozofa Jiřího Fialy. V přímém přenosu jej od 18:30 zprostředkoval web ČT24, záznam je k dispozici v tomto článku. Jednalo se o náhradu za přednášku z 29. 11., která byla kvůli nemoci Jiřího Fialy zrušena.

Jiří Fiala je vedoucím oddělení teorie a filozofie komunikace na katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni. Jeho přednáška na VŠUP nazvaná Metafora a filozofie jazyka má podtitul Dynamika pohybu na sémantických polích.

Anotace: Slova nabývají smyslu až v kontextu rozpravy a vytváření takových kontextů (sémantických polí) je podstatou rozumění. Rétorické prostředky slouží jako dynamika pohybu na takových sémantických polích.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Umění a metafora
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Umění včera a dnes na téma: Umění a metafora

Kde: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, od 18:30.