Josef Václav Myslbek: Pomník sv. Václava

Pomník sv. Václava zasáhl do tvorby Josefa Václava Myslbeka na velmi dlouhou tvůrčí dobu, sochař na něm strávil téměř 35 let. V roce 1894 byla oficiálně zahájena soutěž, které se zúčastnilo celkem devět sochařů. Myslbek byl jako jediný k této soutěži přizván, protože pracoval na návrhu od roku 1887. Nakonec zakázku získal. Mezi návrhem, který Myslbek vytvořil v roce 1888 a jenž je umístěn v pražské Národní galerii, a výslednou sochou na Václavském náměstí je značný rozdíl vzhledem k velkému časovému rozpětí, v němž autor pomník tvořil.

Myšlenka obklopit sv. Václava českými zemskými světci, kteří měli jít národu příkladem, přišla v roce 1895. Zajímavé je sledovat jejich výběr. Po boku sv. Václava se nachází jeho babička sv. Ludmila, jež je společně s Václavem vrcholem Myslbekova monumentálního realismu. Vedle je umístěna socha tehdy blahoslavené Anežky České, která nahradila původní sochu sv. Ivana. Na druhé straně pomníku postava sv. Prokopa a sv. Vojtěcha. O detailech Myslbekova prestižního díla pohovoří kurátorka Kateřina Kuthanová Bednářová.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Pomník sv. Václava
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Pomník sv. Václava

 
Kateřina Kuthanová Bednářová je kurátorkou Sbírky umění devatenáctého století. Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (2007). Specializuje se na sochařství a ženy-malířky 19. století v Čechách.
 
Další díl cyklu Národní galerie nikdy nezavírá uvidíte opět v neděli 8. ledna. Všechny předešlé díly naleznete zde.