Odpad, město, smrt. A po nás potopa

Praha – Pražské komorní divadlo nevybočilo ani svou poslední hrou ze zájmu o dramatiku německy mluvících zemí. V Divadle Komedie připravilo českou premiéru hry Rainera Fassbindera Odpad, město, smrt. Kontroverzní komedie se v úpravě režiséra Dušana D. Pařízka stává obrazem města, v němž se každý svým způsobem prostituuje a zaprodává.

Zdroj: Divadlo Komedie Autor: Kamila Polívková

Kritika současné konzumní společnosti a obchodování se svým vlastním svědomím – všechno v duchu hesla: Po nás potopa. Fassbinder kritizuje společnost, kde mezilidské vztahy fungují na principu: slabší znevýhodněný člověk je využíván silnějším, až je nakonec zatlačen na samotný okraj společnosti.

„Seškrtali jsme text. Ne že bychom extrémně krátili, ale přeskupováním textu jsme svět zmenšili na šest postav a vyhrotili situace,“ uvedl k přípravě hry Pařízek. „Myslím si, že tato hra může být i pro nás v dnešní době velkým poučením, protože se tu s menšinami zachází naprosto absurdním způsobem,“ domnívá se.

0Dušan D. Pařízek: „Naši dobu určuje 'neviditelná ruka trhu', která vede spořádané občany k výdělečnému obchodování s vlastním svědomím. Nabízí se řada otázek: Neprodáváme se příliš lacino? Lze pravidla trhu aplikovat na mezilidské vztahy? Může každý z nás nabídnout i něco víc, než kdejaká pouliční šlapka? Máme vůbec nárok nějakou 'pouliční šlapku' soudit? Morální integrita, zodpovědnost a občanský postoj ztrácí v dnešní době význam. O neprodejné zboží není zájem. V období krize se sází na falešnou morálku a lhostejnost, vidina okamžitého zisku vzbuzuje v každém z nás podnikavého ducha. A po nás ať přijde potopa.“


Fassbinder (1945-1982) byl pověstný svojí otevřeností, kritikou a radikálními postoji ke společenských poměrům. V příběhu o náhlém zbohatnutí prostitutky Romi M. se zabývá podstatou konzumní společnosti, skrývaným i otevřeně proklamovaným rasismem, homofobií a alibistickým přehlížením důsledků těchto jevů. Ačkoli hra nastavuje nelichotivé zrcadlo mj. politické korektnosti, bylo její uvedení v německy mluvících zemích donedávna opakovaně zakazováno a její autor mimo jiné nařčen z antisemitismu.

Video Reportáž Jiřího Svobody
video

Reportáž Jiřího Svobody

Drama Odpad, město, smrt připravilo Pražské komorní divadlo ve spolupráci s mnichovským Residenztheater. Fassbinderovu hru tak uvidí i němečtí diváci, v polovině března v rámci festivalu pořádaného u příležitosti 30. výročí úmrtí autora. V Divadle Komedie měla hra premiéru 15.12. V inscenaci účinkují Jiří Černý, Martin Finger, Stanislav Majer, Gabriela Míčová, Martin Pechlát a Dana Poláková.