Národní digitální knihovna i přes námitky pokračuje

Praha – Pracovní skupina dnes jednala o projektu Národní digitální knihovny (NDK), díky němuž má být do konce roku 2014 zdigitalizováno 300 tisíc svazků. Projekt financovaný Evropskou unií má ale své kritiky – pochybnosti naposledy vyjádřili členové Ústřední knihovnické rady, kteří zaslali otevřený dopis řediteli Národní knihovny (NK) Tomáši Böhmovi. I přes námitky odborné knihovnické veřejnosti ale bude digitalizace zřejmě pokračovat.

„Budeme pokračovat v digitalizaci,“ uvedl dnes Böhm. Ředitel NK akceptoval argumenty odborné komise, která měla vyřešit sporné body a která pokračování digitalizace doporučila. Böhm ještě musí předložit závěry komise ministerstvu kultury.

Ministryně kultury Alena Hanáková Böhma před Vánoci požádala, aby NK zatím neschvalovala pokračování digitalizace v NDK. Minimálně do doby, než budou vypořádány veškeré připomínky. Ministerstvo na projekt své příspěvkové organizace poskytne zhruba 45 milionů korun, vznik NDK, která má stát přibližně 300 milionů korun, umožňují především finance z Integrovaného operačního programu EU.

S připomínkami se ozvala Ústřední knihovnická rada, která Böhmovi poslala otevřený dopis. Například neví, kdo a podle jakých kritérií vybíral vítěznou firmu, která má zajistit dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů. Nejasnosti panují kolem zrušení původního plánu, na kterém pracoval tým odborníků několik let. Knihovníci také apelují na to, aby byli zbaveni mlčenlivosti členové výběrové komise.

„Co vadí celkově knihovnické obci nejvíc, je to, že na základě nabídek, které byly předloženy, si myslíme, že mělo být vybráno řešení jiné. Byly různé alternativy, všechny nabízely řešení používaná a osvědčená v zahraničí, nakonec bylo vybráno řešení, které takové reference nemá. Bohužel ze zadávací dokumentace vypadla podmínka, že by řešení mělo být už někde v provozu a ověřené,“ shrnul námitky odborníků Martin Lhoták, člen Ústřední knihovnické rady a ředitel Knihovny AV ČR.

Loni v létě vyhlásila NK soutěž na systémového integrátora, který má zajistit vybudování technické infrastruktury, digitalizaci dokumentů, jejich trvalé uložení a zpřístupnění. V tendru zvítězila firma Logica, jež postavila projekt na spolupráci s berounskou dceřinou společností firmy Albertina icome Praha (AiP), které ale prý chybí potřebné reference.

„Firma Logica splnila všechny podmínky výběrového řízení i zadávací dokumentace. I nyní, když se jedná o prováděcím projektu, se dovedla vypořádat se všemi připomínkami, které byly vzneseny,“ uvedl po dnešním jednání Böhm. Na otevřený dopis od Ústřední knihovnické rady chce odpovědět do konce týdne. „Nebráním se ani tomu, aby byly zveřejněny původní nabídky, pokud k tomu dají souhlas firmy, které je vypracovaly,“ dodal ředitel.

Video Rozhovor s Tomášem Böhmem a Martinem Lhotákem
video

Rozhovor s Tomášem Böhmem a Martinem Lhotákem

Po podpisu smlouvy s Logikou se prakticky rozpadl tým, který měl projekt NDK několik let na starosti. „K odchodům opravdu ve většině došlo proto, že bylo vybráno jiné řešení, než které by preferovali ti pracovníci, kteří odcházejí. Někteří z nich i deklarovali dopředu, že pokud bude vybráno jiné řešení, než se kterým by souhlasili, tak že odejdou,“ potvrdil Böhm.

Podle Lhotáka bylo v komisi, která vybírala řešení pro DKN málo odborníků, kteří by mohli zhodnotit technickou stránku projektů. V tom vybraném vidí mezery. „Knihovnická obec se obává, že realizace projektu nemusí být úspěšná,“ uvedl.

„Bylo vybráno řešení, o kterém je hodnoticí komise, potažmo Národní knihovna, přesvědčena, že je schopno naplnit parametry, které jsou v rámci projektu dány,“ reaguje na námitky Böhm. „Jsme přesvědčeni, že ten úkol zvládneme,“ nepochybuje.