Zaznělo requiem za Josefa Škvoreckého

Praha – Requiem za spisovatele Josefa Škvoreckého proběhlo v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu v Praze. Mši vedl Tomáš Halík. Známý exilový spisovatel a nakladatel zemřel minulý týden v Torontu v 87 letech.

„Tomáš Halík, farář akademické farnosti, pozval například hudebníka Jiřího Stivína, varhaníka Roberta Huga a další. Ve své řeči Halík připoměl především spiritualitu, duchovno v díle i životě Josefa Škvoreckého. Spisovatel do tohoto kostela docházel a s duchovním Tomášem Halíkem se osobně znali. Naposledy se setkali několik málo měsíců před Škvoreckého smrtí. Tomáš Halík vzpomínal na Škvoreckého především jako na spisovatele, jehož život a dílo byly plny duchovna, i když o víře k Bohu pochyboval. Škvorecký se podle Halíka vyznačoval láskou, nikoli k lidstvu jako celku, ale ke konkrétním lidem. Tomáš Halík vzpomněl i na knihu, kterou mu Škvorecký poslal z Kanady, a ve které se spisovatel vyjadřuje ke křesťanství, k čemuž byl v dětství veden,“ informovala redaktorka ČT24 Eva Davidová

„On v sobě měl něco velice příznačného pro českou spiritualitu, podobně jako to měl Karel Čapek, Vladimír Holan nebo Václav Havel. Nikdo z nich nebyl ateista, byli to ale lidé, jejichž spiritualita úplně nezdomácněla v církevních lavicích,“ upozornil Tomáš Halík.

Video Z kostela Nejsvětějšího Salvátora informuje Eva Davidová
video

Z kostela Nejsvětějšího Salvátora informuje Eva Davidová

V úvodu mše Tomáš halík zarecitoval báseň, kterou napsal Josef Škvorecký a věnoval ji vlastní matce. Mše se zúčastnili i starosta i místostarosta města Náchoda, rodného města Josefa Škvoreckého.

Josef Škvorecký si nesmrtelnost zajistil již svou románovou prvotinou Zbabělci, která ale stejně jako díla vydávaná později v torontském nakladatelství neměla snadnou cestu ke čtenářům. Román vznikal po únorovém puči v letech 1948 až 1949, v knihkupectvích se ale objevil až o deset let později.

V kostele Nejsvětějšího Salvátora
Zdroj: Kostel Nejsvětějšího Salvátora