Kultura se vyplácí

Praha – Podpora kulturních akcí je pro českou ekonomiku dobře zhodnocená investice. Dospěla k tomu analýza, udělaná při pražském Quadriennale. Návštěvníci takového festivalu si totiž nejen koupí vstupenky, ale peníze vydají i za další, tak říkajíc, přidružené služby. Na nich pak vydělají mnozí další; městskou a státní pokladnu nevyjímaje. Festival mezinárodního renomé má přesto vždy napjatý rozpočet. Nová analýza ale ukazuje, že dát na ni peníze se státu i magistrátu vyplatí.

Více než 50 000 návštěvníků pražského Quadriennale utratilo za vstupenky pět a půl milionu korun, ale to byl jenom začátek. Protože takový průměrný návštěvník akce po opuštění galerijních prostor začal utrácet za další služby. Nejvíce se utrácelo za restaurace a ubytování. Celkem 93 milionů korun. Návštěvníci platili i za dopravu a další nákupy. Česká ekonomika díky festivalu získala celkem 393 milionů korun. 

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

„Hotely, restaurace a další podniky, které získaly peníze od návštěvníků Pražského Quadriennale, mají další svoje dodavatele, subdodavatele,“ upozornila Tereza Raabová, spoluautorka studie z Economic Impact. 

V neposlední řadě tu je státní kasa, která na daních a sociálním a zdravotním pojištění získala 61 milionů korun, a Praha, které se 1,5milionová dotace vrátila hned díky ubytovacím poplatkům.

„Stojí za to, aby miliony, které Praha do těchto projektů dává, aby dávala i v budoucnu. To nejsou peníze, které by byly vyhozené u okna, to jsou peníze, které jsou investovány dobře,“ zvážil Lukáš Kaucký, zastupitel Prahy. 

„My doufáme, že studie nepomůže jenom nám, ale že přispěje k obecné diskuzi. Není možné finance neustále snižovat, protože tím stát sám přichází o finance,“ dodala ředitelka Pražského Quadriennale Daniela Pařízková. Výhodnost mezinárodních festivalů si už před časem uvědomilo třeba Maďarsko. Jeho vláda celou pětinu rozpočtu na kulturu investuje právě do nich. 

0Pražské Quadriennale (PQ) si klade za cíl prozkoumávat a představovat veřejnosti současnou scénografii zahrnující scénický, kostýmní, světelný a zvukový design i další součásti divadelního designu. Posláním PQ je i mapování nejnovějších trendů vývoje forem a pole působnosti soudobé scénografie, kterou chápeme jako zásadní složku divadelního představení, přičemž sledujeme její aplikace i v jiných oborech. 

Toto poslání naplňujeme především prostřednictvím přehlídky Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, která se od roku 1967 odehrává každé čtyři roky v Praze. Tato akce zahrnuje mezinárodní setkání, sympózia, dílny, databáze, publikace, výstavy a internetové projekty a podporuje i výzkum vývoje praktických, teoretických a kurátorských aspektů současné scénografie mezi jednotlivými ročníky akce.