Tři knižní tipy Petra Fischera

Rozšířit obzory, případně připomenout to, co už znají, si mohou čtenáři na základě knižních tipů Petra Fischera, vedoucího kulturní rubriky zpravodajství ČT. A to ve třech rozdílných oborech: Smutné tropy jsou úvodem do etnologického zkoumání podle Lévi-Strausse, Nebezpečná metoda přibližuje psychoanalýzu a Umění filmu je učebnicí nejen pro studenty, ale i fanoušky kinematografie. 

Claude LÉVI-STRAUSS / Smutné tropy
(Rybka Publishers, překlad Jiří Pechar, 398 Kč)

Anotace: Profesní zpověď francouzského lingvisty, filozofa, etnologa a antropologa, který změnil pohled na zkoumání jiných kultur, vyšla poprvé v roce 1955. Lévi-Strass ve Smutných tropech kombinuje autobiografické a a cestopisné vyprávění s filozofickými úvahami a analýzami života indiánských kmenů v Jižní Americe a rozvíjí teoretické základy svého strukturalistického přístupu. Petr Fischer o knize: Sympatický úvod do myšlení Claudea Lévi-Strausse. Přibližuje etnologii trochu z jiné stránky, protože je v ní zásadní způsob, jak Lévi-Strauss přichází postupně na to, že jakoukoli jinou civilizaci nebo seskupení lidí nemůžeme studovat zvenku, ale zevnitř. Pozorovatel je vždy součastí pozorovaného a tím se pozorované mění. V tomto vzájemném pohybu probíhá etnologický výzkum. A to je naprosto zásadní i pro současnost, protože mám pocit, že se často přistihneme, že jiné kultury zkoumáme stejným přihlouplým způsobem, tzn. že se na ně díváme jenom zvenku a studujeme je jako objekt.

John KERR / Nebezpečná metoda
(Prostor, překlad Manes Mendoza, 495 Kč)

Anotace: Druhé české vydání Nebezpečné metody provází tuzemskou premiéru stejnojmenného snímku Davida Cronenberga. Film vznikl právě na základě knihy a divadelní hry Johna Kerra, které popisují začátky psychoanalýzy. Připomíná příběh Carla G. Junga a Sigmunda Freuda a Sabiny Spielreinové, ženy, která k jejich osudové rivalitě přispěla. Petr Fischer o knize: Setkání Freuda s Jungem trochu jinak. Podle mě je tato kniha skoro nejlepším úvodem do psychoanalýzy, který existuje. Na příběhu Freuda a Junga a jejich komplikovaného vztahu se Sabinou Spielreinovou, pacientkou, která se posléze stane i psychoanalytičkou, je vidět, jakým způsobem se v psychoanalýze kladou jednotlivá témata, na čem se vlastně Jung s Freudem střetli. Jsou tam všechny osobní roviny, ale především esejistickým způsobem zachyceny ty odborné, a to tak, že se Nebezpečná metoda čte jako román. A právě proto umožňuje vstoupit do světa psychoanalýzy i lidem, kteří by se jinak báli odborných pojmů.

Video Knižní tipy Petra Fischera
video

Knižní tipy Petra Fischera

David BORDWELL, Kristin THOMPSONOVÁ  / Umění filmu
(AMU, překlad Petra Dominková, Václav Kofroň a Jan Hanzlík, 1150 Kč)

Anotace: Kniha, která poprvé vyšla v roce 1979, se stala základní učebnicí pro filmová studia, ale mnohé objasní i laickým zájemcům o kinemotagrafii. Na konkrétních filmových dílech (součástí je i CD) přibližuje základní tvůrčí filmové kategorie nebo filmové žánry. Petr Fischer o knize: Slouží jako učebnice pro studenty FAMU nebo jiných filmových škol, zároveň je výborná pro každého fanouška filmu, protože si díky ní uvědomí základní struktury, ale i střihovou skladbu apod., což mu umožní dívat se pak na film trochu jinak - nejen jako na zábavu, ale i jako na poměrně složitý umělecký artefakt.