Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu

Praha - Více než 130 obrazů a na 80 grafických listů tvoří expozici, která se pod názvem Rembrandt & Co. pro veřejnost dnes otevírá ve Šternberském paláci na Hradčanském náměstí. Výstava představuje reprezentativní přehlídku vrcholných děl holandského umění 17. a počátku 18. století. Jádro souboru tvoří díla z kmenového fondu Národní galerie v Praze, významně obohacená zápůjčkami dvanácti obrazů z prestižních zahraničních i domácích sbírek.

Pražská sbírka holandského umění v Národní galerii je v evropském kontextu mimořádná. Její vývoj lze sledovat už od konce 18. století, kořeny sahají až do uměleckých sbírek české aristokracie doby baroka. V průběhu 19. století soubor rozšířily četné nákupy, odkazy a dary. Vynikající ukázky holandské malby 17. století věnoval někdejší Obrazárně Společnosti vlasteneckých přátel umění MUDr. Josef Hoser, který také poprvé použil pro její označení slovního spojení „národní galerie“. Ve 20. století se sbírka dále rozrostla díky působení tehdejšího ředitele Obrazárny Vincence Kramáře a znaleckému přístupu významného českého malíře Emila Filly, který byl zasvěceným vykladačem zejména holandských krajin a zátiší. Souběžně vstupovaly do fondů galerie také grafické listy holandských umělců, často jako donace významných sběratelů. 

Vrcholem současné výstavy jsou díla Rembrandta van Rijn a jeho okruhu. Expozice přibližuje českým divákům provoz dílny tohoto velkého umělce, kterou prošlo mezi lety 1628 až 1663 odhadem více než padesát žáků. Pozornost na sebe po právu jistě strhne slavná dvojice obrazů Učence v pracovně (Národní galerie v Praze) a Muže v orientálním kostýmu (Rijksmuseum Amsterdam), na nichž Rembrandt zachytil jeden a tentýž model. Ale pozornost si zaslouží i pozoruhodné Zvěstování P. Marii(Národní galerie v Praze), připsané dnes sice Rembrandtovu pozdnímu žákovi, ale opatřené nesporně autentickou signaturou mistra. 

Rembrandt & Co. / Rembrandtův obraz Muž v orientálním kostýmu (1635)
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Další obrazy nabízejí mimo jiné vhled do života Rembrandtovy rodiny. Jde například o Rembrandta jako pastýře a Saskii jako pastýřku (zápůjčky z muzeí v Amsterdamu a v Brunšviku), obrazy, které souvisejí s dobovou pastorální módou a literární tradicí.

Nedílnou součástí expozice je i obsáhlá textová část, která jednak přibližuje vývoj holandské školy, ale navíc zařazuje některé vystavené obrazy do zajímavého kontextu. Návštěvník je tak upozorněn na významná díla, např. v oddíle nazvaném Ctihodní patriciové a veselí kavalíři dominuje znamenitá Podobizna Jaspara Schadehood Franse Halse, považovaná za jedno z nejzdařilejších děl tohoto velkého portrétisty ve světových sbírkách vůbec. „V současné podobě toto Halsovo dílo dosud neměli diváci možnost spatřit. Prošlo totiž náročnou restaurací, díky níž je nyní můžeme vidět v původních zářivých barvách. Návrat mnoha obrazů k někdejší svěžesti zásahem restaurátorů je významným přínosem výstavy. Restaurátorský průzkum navíc pomohl u mnoha děl určit skutečné autory či identifikovat náměty,“ upozornili při otevření expozice organizátoři. 

Holandské malířství 17. století se na výstavě prezentuje v nebývalé škále a pestrosti témat. Na příklad Východoindickou společnost připomínají mariny, výjevy s námořní tematikou, detailně zachycující dobová plavidla a život na nich. Do lesních zákoutí a na okraj holandských vesnic zavádějí četné krajinomalby, zobrazující každodenní život od úsvitu do soumraku. Meditativní stránku lidské povahy dobře dokreslují četná zátiší, mezi nimiž vyniká např. Zátiší s knihami a lebkou (Vanitas) z roku 1629 od Jana Davidszoona de Heem, zapůjčené z Oblastní galerie v Liberci.

Rembrandt & Co. / Zátiší na stole od Nicolaese Gillise (1614)
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Plátna holandských mistrů v expozici doplňují grafiky, které dávají vyniknout umění kresby. Rembrandt je v tomto oddíle zastoupen patnácti grafikami. Bravurní kresby převáděl do grafické podoby jak technikou leptu, tak i suché jehly. Jeho projev, suverénní a současně niterný, ovlivnil svou originalitou řadu současníků i následovníků. Rembrandtovy rytiny náležejí k nejcennějším grafikám ve sbírkách Národní galerie v Praze vůbec. 

Zahraniční a tuzemské zápůjčky byly pečlivě vybrány, aby doplnily mimořádně kvalitní pražský soubor a daly vyniknout konkrétním mistrovským dílům. Zapůjčené obrazy mají vždy přímou souvislost s jednotlivými díly ze sbírek Národní galerie v Praze a dotvářejí celistvý obraz a jedinečnou žánrovou i autorskou skladbu jedné z nejvýznamnějších evropských kolekcí holandského malířství „zlatého věku“ mimo Nizozemí. „Přála bych si, aby návštěvníci zde prožili neobyčejný zážitek,“ prohlásila kurátorka výstavy Anja K. Ševčík. 

Rembrandt & Co. / Rembrandtův obraz Učenec v pracovně (1634)
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Doležal

Výstava Rembrandt&Co. - Příběhy umění ve století blahobytuj e zhodnocením pětileté badatelské práce historiků umění a restaurátorů. „Jejím nejvýznamnějším výsledkem pro budoucnost zůstane monumentální soupisový katalog, vydaný v angličtině, jehož přínos ocení odborníci a milovníci umění na celém světě. Návštěvníkům výstavy bude určen především její podrobný průvodce s bohatým ilustračním doprovodem. Národní galerie v Praze ovšem nezapomněla ani na děti, pro něž vydává pracovní sešit, který jim umožňuje seznámit se nenásilnou formou se stěžejními obrazy této výjimečné přehlídky holandského umění17. apočátku 18. století,“ upozornila dále kurátorka.

Rembrandt & Co. – Příběhy umění ve století blahobytu - od 10. 2. do 27. 5. 2012 ve Šternberském paláci, Hradčanské nám. 15, Praha 1.

VSTUPNÉ

základní:                     150 Kč

snížené:                      80 Kč

rodinné:                      200 Kč

školní skupina:              20 Kč / 1 student 

Jednotné vstupné zahrnuje vstup na výstavu Rembrandt & Co. a vstup do stálých expozic Šternberského a Schwarzenberského paláce na Hradčanském náměstí v Praze. Základní cena této jednotné vstupenky je po dobu výstavy Rembrandt & Co. snížena z 240 Kč na 150 Kč.