Jaká je vize Prahy: Právo na Prahu

Centrum současného umění DOX se popáté stalo platformou pro výměnu názorů a prostorem pro podněty všech, kterým není lhostejná kvalita života v hlavním městě. Cyklus veřejných diskusí Jaká je vize Prahy pokračoval 15. února diskusí na téma Právo na Prahu. Záznam je k dispozici v tomto článku.

PROGRAM

Úvod: PhDr. Daniela Retková (Centrum současného umění DOX)

Panel:

Moderátor: Jindřich Šídlo - novinář, bývalý vedoucí domácí redakce zpravodajství ČT, současný komentátor deníku Hospodářské noviny. V roce 2007 dostal Cenu Ferdinanda Peroutky.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. - primátor hl. města Prahy

Ing. arch. Adam Gebrian - architekt, kritik, teoretik a propagátor architektury, vedoucí architektonického ateliéru na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, člen redakční rady časopisu Era21 a občanského sdružení Městské zásahy.

Miroslav Kerouš - ekonom; počátkem 90. let se podílel na budování České národní banky v pozici viceguvernéra a působil rovněž jako člen představenstva Fondu národního Majetku. Následně působil v komerčním bankovnictví a od roku 1998 v oblasti poradenství pro firemní klientelu. Je členem Alternativy Zdola - sítě na podporu a rozvoj lokálních ekonomických a jiných aktivit.

Video Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy
video

Ideje a umění z Centra současného umění DOX - Jaká je vize Prahy

Jan Macháček - novinář a muzikant; po roce 1989 působil jako redaktor týdeníku Respekt, v letech 2002-2008 byl komentátorem Hospodářských novin. Od roku 2008 je opět komentátorem týdeníku Respekt, kde píše každodenní glosu o ekonomice a politice. Je členem správní rady Transparency International, předsedou správní rady Knihovny Václava Havla a přednáší žurnalistiku na NYU v Praze.

Karel Randák - voják, policista; působil jako zpravodajský důstojník Federální bezpečnostní informační služby a později Bezpečnostní informační služby, bývalý ředitel civilní rozvědky - Úřadu pro zahraniční styky a informace. V březnu 2011 se stal členem správní rady Nadačního fondu proti korupci Karla Janečka.

Mgr. Alena Rybníčková - pedagožka, koordinátorka sdružení Pražské fórum; aktivně se účastní zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a jednání vybraných výborů.

Veřejná diskuse je připravena ve spolupráci Institutu aktivního občanství, Pražského fóra a Centra současného umění DOX. Vstup je zdarma. Kde a kdy: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7; od 19:00. Více informací najdete na stránkách projektu a záznamy předchozích diskusí i na následujícím odkazu: