Trnka ve službách imaginace putuje světem

Praha - V Moskvě, Sofii, Vídni nebo v Tokiu budou mít lidé možnost se blíže seznámit s tvorbou českého výtvarníka, ilustrátora a režiséra animovaných filmů Jiřího Trnky. Sté výročí jeho narození připomíná projekt českých center Ve službách imaginace, který zahrnuje výstavu i projekce. Zahájen bude 21. února v Mnichově.  

Sté výročí narození legendy českého animovaného filmu bylo zařazeno do seznamu výročí UNESCO pro rok 2012. Česká centra a zastupitelské úřady přichystaly k Trnkově jubileu výstavy, retrospektivy filmové tvorby i přednášky.

„Na rozdíl od Karla Zemana je Jiří Trnka v Německu prakticky neznámý. Proto jsem ráda, že ho můžeme prostřednictvím výstavy a filmových projekcí představit širší veřejnosti. Nepochybuji o tom, že obojí vzbudí velký zájem,“ předpokládá Zuzana Jürgensová, ředitelka Českého centra Mnichov, kde bude projekt zahájen.

V mnichovském Filmovém muzeu budou od 9. do 11. března projekce Trnkových filmů, mimo jiné Kybernetické babičky, Snu noci svatojánské a snímku Ruka. Ve výstavní části projektu zájemci uvidí klíčové návrhy a realizace knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby. Opomenuty nejsou ani Trnkovy instalace na výstavách Expo 58 v Bruselu a Expo 67 v Montrealu.

Zvýšenou pozornost věnuje prezentace Trnkově filmové tvorbě a poukazuje k jeho zásadní roli ve světově proslulé tradici české animace. Na dokumentačních fotografiích, technických scénářích, návrzích, loutkách a rekvizitách výstava sleduje vývoj od Trnkových začátků v oblasti kresleného filmu (Zasadil dědek řepu, Zvířátka a Petrovští, Pérák a SS) přes objevování možností technologie loutkového filmu (Špalíček, Císařův slavík) a zpracování literárních adaptací (Staré pověsti české, Román s basou) až po vrcholná díla z poslední dekády jeho života. Tam patří právě Sen noci svatojanské, Kybernetická babička, Archanděl Gabriel a paní Husa a Ruka.

Digitálně prezentované exponáty pocházejí ze soukromých sbírek a fondů Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Národního filmového archivu, Západočeské galerie v Plzni, Východočeské galerie v Pardubicích a dalších institucí. Národní filmový archiv připravil k Trnkovu výročí dva komplety devíti jeho nejvýznamnějších filmů.