Pouliční umělci nejsou žebráci (a naopak)

Praha - Praha zjednoduší vystupování umělců na veřejnosti, nově si zájemci nebudou muset vyřizovat povolení úřadu. Umělci by ale měli splňovat určitá pravidla, neměli by například hrát v okolí škol v době výuky a produkce by neměla být hlasitější než 45 decibelů. Rozhodla o tom dnes rada hlavního města, novinářům to řekla radní Aleksandra Udženija.

„Nová doporučení pro veřejné produkce mají usnadnit umělcům cestu k prezentaci jejich umění. Letošní turistická sezona je zkušebním obdobím, po kterém účinnost zásad vyhodnotíme,“ uvedla Udženija. Umělci si v minulosti stěžovali na to, že získat v Praze povolení na pouliční vystupování trvá i několik týdnů a že se umění v hlavním městě často směšuje se žebrotou.

„Vůči umělcům je to velmi vstřícný krok, Praha se jim otvírá. Samozřejmě, je potřeba dodržovat určitá omezení. Je důležité si uvědomit, že se jedná o doporučení, nikoli vyhlášku. Takže, pokud by se umělci tímto vstřícným doporučením neřídili, museli bychom přistoupit k přísnější regulaci. Vyhodnocení situace plánujeme do konce ledna příštího roku. Dodržování například hlukové hladiny bude posuzováno dle situace a měřit to bude hygienická stanice vždy na základě nějaké stížnosti,“ informovala ve Studiu24 mluvčí pražského magistrátu Tereza Krásenská. 

"Odlišit žebrotu a pouliční umění je někdy dost těžké, základní rozlišovací měřítka jsou taková, že pouliční umělec nežebrá, tedy nejde mu v prvé řadě o peníze. U nás jde především o to, změnit opravdu úhel pohledu na pouliční umělce. Současné doporučení magistrátu ani nelze brát jako nějaké vítězství. Je totiž otázka, jestli zvolené řešení je opravdu to nejlepší pro Prahu, od velmi přísných pravidel, které odradily skoro všechny zahraniční buskery, se přešlo na velmi volné řešení, což si také myslí, že není úplně optimální,“ připojil své poznámky Dalibor Zíta z iniciativy Buskerville.

Podle něj umělci navrhovali zachování určité regulace tak, jak je tomu v jiných evropských městech. Podle Zíty by bylo lepší, kdyby si umělci mohli například každý den vyzvednout povolení, za které by zaplatili mírný poplatek. Zíta se obává, že současná pravidla umožní žebrákům návrat do centra.

  • Pouliční umělci
    Pouliční umělci zdroj: ČT24
  • Pouliční umělci
    Pouliční umělci zdroj: ČT24

Podle schválených zásad by měly být součástí jednoho vystoupení maximálně čtyři umělci, vystoupení by nemělo přesáhnout dvě hodiny. Umělci mohou hrát denně od 10:00 do 21:00, neměli by přitom ale používat pódium nebo jiné podstavce. Při hraní nesmí rušit jiné akce, neměli by bránit také vstupu do budov.

Vystoupení by se zároveň neměla konat u škol v době výuky, u kostelů v době bohoslužeb, na hřbitovech a dětských hřištích. V centru města bude pouličním umělcům zapovězen Karlův most a Staroměstské náměstí pod orlojem, před Staroměstskou radnicí a na místě popraviště 27 pánů.