On-line z FF UK: Psychologie dramatického umění

Web ČT24 rozšiřuje nabídku přímých přenosů, kterými návštěvníkům portálu zprostředkovává vybraná divadelní představení, přednášky a debaty, o příspěvky z cyklu Celoživotní vzdělávání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. První přednášku na téma Psychologie dramatického umění odvysílala 13. března.

Video On-line z FF UK: Psychologie dramatického umění
video

On-line z FF UK: Psychologie dramatického umění

Anotace: O umění je možné uvažovat jako o fenoménu nutně patřícím do života člověka, který obnovuje podstatu lidského způsobu vnímání sebe sama i světa kolem nás. Dramatické umění se v psychologických souvislostech jeví jako specifické a staví otázky: např. jak se váže scéničnost s prožitkem? Jak se člověk stává umělcem? Zajímavý a jedinečný ohled na umění jako specifickou oblast individuálního i společenského života.

Přednáší: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.

Video Celoživotní vzdělávání FF UK - Psychologie dramatického umění
video

Celoživotní vzdělávání FF UK - Psychologie dramatického umění

Následujícím příspěvkem z cyklu Celoživní vzdělávání bude 14. dubna přednáška na téma Slaďování pracovního a soukromého života (přednáší Mgr. Gabriela Svianteková).